Vyber­te si správ­ny­ch ľudí a zažiar­te v ich tie­ni

Harry Gavendová / 28. decembra 2014 / Lifehacking

Spo­loč­nosť, kto­rou sa obklo­pí­me v našom pod­ni­ku je čas­to kľú­čom k náš­mu úspe­chu. Nemu­sí­te byť tým naj­rých­lej­ším bež­com v tíme, ak máte oko­lo seba správ­ny­ch ľudí a pris­pe­je­te svo­jím vlast­ným spô­so­bom.” Pre­čí­taj­te si pár inšpi­ra­tív­ny­ch myš­lie­nok z blo­gu Richar­da Bran­so­na, zná­me­ho (a naj­mä úspeš­né­ho) brit­ské­ho pod­ni­ka­te­ľa.

 
Nie je žiadnym tajomstvom, že som nebol najlepším študetom - bránila mi v tom dyslexia. Naučil som sa však, že keď sa držím ľudí, ktorí dopĺňajú moje slabšie stránky a zároveň máme rovnaké záujmy, môžeme spolu dosiahnuť väčšie úspechy. V priebehu posledných 50 rokov v biznise som to využíval ako model spolupráce - vyberte si správnych ľudí a zažiarte v ich tieni.
 
V počiatkoch Virgin Records som zveril svojmu čerstvo spromovanému bratrancovi Simonovi Draperovi vedenie nákupu hudby pre našu spoločnosť. Kým mňa hudba "len" tešila, Simon ňou doslova žil. Jeho hudobný vkus sa stal jednou z najdôležitejších vecí, ktoré ovplyvňovali Virgin. Simon mal tie správne uši pre nové talenty a vďaka úspechom vo Virgin Music sme spustili Virgin Atlantic.
 
 
 
Mojou víziou vždy bolo Virgin Group - no viacero ľudí značne ovplyvnilo cestu tam. Pracoval som ruka-v-ruke s viacerými inšpiratívnymi ľuďmi, aby sme spolu priniesli nápady k životu. A nerobím to tak len sám. Množstvo úspešných ľudí robí (či spravilo) to isté. Steve Jobs mal Steva Wozniaka. Microsoft bol spojením úsilia Billa Gatesa a Paula Allena. Larry Page a Sergey Brin zase pracovali na tom, aby stvorili Google. Každý vodca má svoj tím. 
 
Nájdenie žiary reflektora nie je o tom, aby ste v nej stáli! Je toho toľko, čo môžete získať z práce s kolektívom ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú v tom, aby dosiahli veľké veci. V podstate, my všetci sme produktom ľudí, s ktorými sa úzko spájame. Ich správanie a činy nás tiež formujú a podvedome ovplyvňujú naše každodenné voľby. Je preto nesmierne dôležité, obklopiť sa ľuďmi, ktorí vás dopĺňajú, pomáhajú vášmu vnútornému rastu a hlavne - umožňujú vám zažiariť - aj keď je to v ich tieni.
 
 
 
Zdroj: virgin.com
Pridať komentár (0)