Vykrikovanie vulgarizmov, či mykanie hlavou. Nie je to znak nevychovanosti, ale Tourettov syndróm

  • Ľudia trpiaci touto chorobou, majú nekontrolovateľné mimické či vokálne prejavy
  • Často sú väčším terčom šikany
Tourette
  • Ľudia trpiaci touto chorobou, majú nekontrolovateľné mimické či vokálne prejavy
  • Často sú väčším terčom šikany

Mnohí zvykneme súdiť a ukazovať prstom. Ak na ulici stretneme niekoho, kto bezdôvodne vykrikuje vulgarizmy, označíme ho za nevychovaného. Nemusí tomu tak byť vždy. Niektorí za podobné prejavy nemôžu a nedokážu ich vedome ovplyvniť. Hovoríme o Tourettovom syndróme. Trpí ním približne 50 ľudí zo 100 000. Prejavovať sa začína už v detstve a mnoho osôb, ktoré ním trpí počas puberty pociťuje zhoršenie príznakov.

V mnohých prípadoch sa však v dospelosti zmiernia. Taktiež sa uvádza, že postihuje najmä mužskú časť populácie. Mnohí tiež uvádzajú, že ak sa snažia podobné príznaky potláčať, napätie sa zvyšuje. Okrem spomínaných vulgarizmov, ľudia trpiaci týmto syndrómom môžu vydávať aj rôzne iné zvuky. Tie môžu zahŕňať grganie, odkašliavanie, krik aj štekanie.

Mnohým podobné prejavy prídu úsmevné, v horšom prípade na posmech. Je však nutné si uvedomiť, že žiadna z týchto reakcií nie je adekvátna a osoby s podobným problémom sa potrebujú stretnúť s pochopením, nie odsúdením. Je dokázané, že ľudia s podobným syndrómom sú v dôsledku ich prejavov, častejšie obeťou šikany alebo vyčlenením z kolektívu. Neustále je totiž podobné správanie označované za spoločensky neprijateľné. Je preto nutné dodať, že prejavy súvisiace s chorobou sa zintenzívňujú, ak sa človek dostane do stresovej situácie.

Zvuky nie sú jediným prejavom

Tourettov syndróm je charakteristický aj mimovoľnými pohybmi. Tie sa dajú rozdeliť na jednoduché a komplexné. Do prvej skupiny možno zaradiť žmurkanie očami, prílišnú mimiku, krčenie ramenami či trhanie hlavy. Do druhej patria pohyby, do ktorých je počas ich vykonávania zapájaných viacero svalových skupín.

Môže ísť teda o grimasy kombinované s točením hlavy, alebo o poskakovanie či prehýbanie trupom. Medzi najzávažnejšie patria najmä tie, ktoré možno radiť do skupiny sebapoškodzovacích. Nimi môže byť napríklad udieranie do tváre a iných častí tela. Nie všetci, ktorí trpia spomínanou poruchou majú rovnaké prejavy. Nemožno tiež povedať, že sa vyskytujú vždy a všetky z vyššie spomínaných.

S Tourettovym syndrómom často súvisí aj nepozornosť, hyperaktivita či problémy s čítaním a písaním. Mnohí uvádzajú, že problém bol skombinovaný s depresiou aj úzkostnými poruchami. Tie však so syndrómom nemusia priamo súvisieť. Ak sú vyskytujúce prejavy závažnejšími, ľuďom sú podávané na zmiernenie príznakov rôzne druhy liekov. Tie však so sebou nesú aj veľké množstvo nežiadúcich účinkov. Na liečbu Tourettovho syndrómu konkrétne, sa nevyskytuje nijaký špecifický druh liečiva. Predpísané teda môžu byť napríklad neuroleptiká.

Odčlenenie od spoločnosti nie je riešením

Mnoho ľudí s Tourettovým syndrómom má tendenciu sociálne sa izolovať. Podobný postoj je pre nich často jednoduchším, než zdĺhavé vysvetľovanie či zvedavé pohľady okolia. Tourette asociation of America uvádza, že ak človek trpiaci podobným problémom, sústredí svoju pozornosť na nejakú aktivitu, je možné že sa príznaky zmiernia. Rizikovejšia je teda cesta vlakom či bezčinné státie v rade. Práve v súvislosti s podobnými prípadmi odporúčajú nosiť so sebou knihu,počúvať podcasty, či lúštiť krížovky.

Ľudí s Tourettom nemôžeme označiť za hlúpych

Inteligenciu osôb spomínaný syndróm nijako neovplyvňuje. Dôkazom sú aj W. A. Mozart či H. Ch. Andersen, o ktorých sa predpokladá, že mohli trpieť niečím podobným. K diagnóze sa priznal aj raper Eminem, ktorý vraj prvky tejto poruchy preniesol aj do svojej tvorby. Aj napriek tomu, že povedomie o tejto chorobe sa neustále zvyšuje, stále to nie je v dostatočnej miere. Tourettov syndróm má dopad najmä na sociálny život pacienta. Nakoľko mnohí podobné správanie vnímajú ako spoločensky neakceptovateľné, osoby s TS majú tendenciu sa ľuďom vyhýbať aj napriek záujmu byť začlenenými. Stačí na to iba viac empatie a menej odsudzovania.

Zdroje: www.ninds.nih.gov, Tourette Association of America, zdravoteka.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech