Vynález Slováka Daniela Šlosára predstavuje revolúciu v oblasti nabíjania

  • S Danielom Šlosárom sme sa porozprávali o vynáleze s názvom Chargebrella, ktorá bez problémov nahradí zásuvku alebo iné externé batérie. Očaril ním aj vedecké kapacity a získal cenu Osobnosť roka.
17548882_10207269098440443_987218805_o
archív:Chargebrella
  • S Danielom Šlosárom sme sa porozprávali o vynáleze s názvom Chargebrella, ktorá bez problémov nahradí zásuvku alebo iné externé batérie. Očaril ním aj vedecké kapacity a získal cenu Osobnosť roka.

Daniel skon­štru­oval a dal si paten­to­vať vynález, ktorý vďaka pri­ja­tému teplu dokáže nabiť tvoje mobilné zaria­de­nie za rov­naký čas ako kla­sická zásuvka. Jed­no­du­cho rozp­res­trieš vynález a USB káb­lom sa pri­po­jíš k výstupu na ruko­väti a môžeš začať nabíjať.

 

Táto technológia, na roz­diel od kla­sic­kých solár­nych nabí­jač­iek, nepot­re­buje na svoje fun­go­va­nie sve­telnú časť slneč­nej ener­gie, stačí tá tepelná. Výho­dou teda je, že fun­guje aj v noci. Stačí, ak máš blízko zdroj tepla. Naprí­klad tábo­rový oheň alebo piecka. Vynález potom príjme tepelnú ener­giu a tech­no­ló­gia imple­men­to­vaná v ruko­väti ju pre­mieňa na elek­trickú.

 

 

foto:archív:Chargebrella

Kde vznikla prvotná idea na zostrojenie vlastného termo-generátora?

Prihlásil som sa do medzinárodnej súťaže zameranej na inovatívne výrobky, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Zo súťaže ma napokon vylúčili, keďže som nespĺňal jednu z podmienok – status denného študenta, v tom čase som totiž študoval externe na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach. Odborná porota na môj nápad reagovala aj napriek vyradeniu pozitívne, preto som nerezignoval, práve naopak, rozhodol sa, že si dám technológiu patentovať a budem v jej vývoji ďalej pokračovať.

 

Ako prebiehal vývoj Chargebrelly?

Chargebrella sa do podoby startupu sformovala v roku 2014 na Startup Weekende v Košiciach. Predchádzalo tomu však niekoľko rokov praxe aj akademického výskumu. K patentovanému laboratórnemu prototypu som sa dopracoval až po niekoľkých rokoch, takže už tu bolo potrebné prejsť kus náročnej cesty. Bol to ale len začiatok, od prototypu k užívateľskej verzii je to tiež beh na dlhé trate. V súčasnosti s tímom pracujem na vývoji finálneho užívateľského dizajnu a zdokonalení konštrukčného riešenia. Vývoj trvá pomerne dlho aj s ohľadom na to, že ide o hardvérový startup a to aj preto, že bol až do júna 2016 financovaný výlučne z vlastných zdrojov.

foto:archív:Chargebrella

Ako si sa dostal k vývoju produktov práve v oblasti obnoviteľných zdrojov? Ako vidíš ich využitie v budúcnosti?

Už popri štúdiu zameranom na využívanie alternatívnych zdrojov energie som začal vyvíjať prvé experimentálne koncentračné zariadenie na výrobu tepla. Pracoval som v Centre obnoviteľných zdrojov energie na Fakulte BERG Technickej univerzity. Zároveň som do roku 2014 aktívne pôsobil v jednom občianskom združení ako technik alternatívnych zdrojov energie a vyrábal som ďalšie zariadenia, ktoré využívajú alternatívne zdroje energie, napríklad solárnu chladničku, sprchu, varič,…

Zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, sú každým rokom dokonalejšie a ich využitie je pre dlhodobú udržateľnosť spoločnosti nevyhnutné. Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa upustí od využívania tradičných zdrojov energie. Môj osobný predpoklad je, že spoločnosť začne v budúcnosti preferovať energetickú sebestačnosť, či už pôjde o rodinný dom alebo o mobil.

 

foto:archív:Chargebrella

S akými reakciami si sa stretol pri vývoji Chargebrelly? Objavila sa nejaká kritika alebo ti niekto ponúkol  aj pomocnú ruku?

Prevažujúca časť reakcií je pozitívna, veľa ľudí nás podporuje a teší sa z každého úspechu. Samozrejme, objavujú sa aj takí, ktorí neveria tomu, čo robíme,  vývoj sa im zdá pridlhý a podobne, ale to patrí k tomu. Na rôznych podujatiach, na ktoré sa chodíme prezentovať, sa stretávame aj s inými startupmi, z ktorých mnohé sú už úspešne na trhu a prešli si tým všetci. Je to podľa mňa jedna zo skúšok, ktorú musí každý startup ustáť. Nenechať sa spochybniť, neprestať veriť tomu, čo robíte.

To podstatné je, že pozitívna spätná väzba má často veľmi konkrétnu podobu. Minulý rok som vďaka práci na Chargebrelle získal dve celoslovenské ocenenia. Od roku 2015 pôsobíme v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach, do ktorého sme sa dostali ako finalisti súťaže inovatívnych nápadov. Vďaka tomu máme napríklad k dispozícii kancelárske priestory zdarma, čo nám určite pomohlo. Potešil nás tiež úspech v rámci Cukru Supports, vďaka ktorej máme skvelé prezentačné video, ktoré nám pomáha pri propagácii, aktuálne najmä v zahraničí. V neposlednom rade bolo veľkým nakopnutím víťazstvo v Business Idea 2016, čo bolo vôbec po prvýkrát, čo sme získali finančnú podporu na rozvoj Chargebrelly. Toto všetko osobne vnímam ako uistenie, že idem správnym smerom, že to nemám vzdávať.

foto:archív:Chargebrella

Čo by si odkázal mladým ľuďom, ktorí majú v hlave nejaký nápad, no nie sú si istí, či sa do toho pustiť?

Choďte do toho. Pokiaľ neviete. Ako začať a či vôbec, odporúčam skúsiť na začiatok Startup Weekend alebo niečo podobné, kde máte možnosť stretnúť skúsených startupistov a mentorov. Zároveň dostanete spätnú väzbu, vďaka ktorej zistíte, či ste sa vybrali správnym smerom. Niekedy vznik dobrého startupu záleží aj od ľudí vo vašom okolí. Tí, ktorí sú vám najbližší, nemusia vždy vedieť poradiť, preto je potrebné prezentovať sa aj iným ľuďom. Z ktorejkoľvek strany sa na to pozriete, založením startupu len získate, a to aj v prípade neúspechu.

 

Mnoho ľudí sa vzdá svojej vízie o biznise, lebo si jednoducho povedia, že na to nemajú rozpočet. Myslíš si, že to je relevantná výhovorka?

Väčšina startupov začína bez rozpočtu. V Košiciach, respektíve na Slovensku, ani neviem o nikom, kto by mal na začiatok väčší rozpočet, s výnimkou tých, ktorí uspeli v nejakej súťaži, ale aj tam väčšinou ide len o pár tisíc. Často sa stretávam s tým, že si ľudia myslia, že som mal na začiatku k dispozícii určitú sumu z nejakého nemenovaného zdroja, ale pravda je taká, že nemal. Do polovice minulého roka som si všetko hradil z vlastných, ťažko zarobených, zdrojov. A keď poviem ťažko, tak tým myslím aj náročnú fyzickú prácu, letné brigády v zahraničí a podobne. Mám 20-ročné auto. Za tie peniaze, čo som do Chargebrelly investoval, som si už mohol dávno kúpiť nové, ale rozhodol som sa inak.

Kto chce, hľadá spôsob, ako niečo dokázať. Komu chýba vnútorné presvedčenie, ten má po ruke určite dostatok výhovoriek.

foto:archív:Chargebrella

 

Zachytila som, že si získal podporu v rámci grantového programu Nadácie Tatra banky, Business Idea. Kam si sa vďaka ich podpore posunul?

Celá suma, ktorú sme v súťaži získali, je určená na dokončenie užívateľskej verzie, konkrétne na nákup potrebných komponentov a tiež na zostrojenie testovacieho zariadenia. Na nič iné sme si v rozpočte financie nežiadali, toto bola priorita. Okrem toho, že bol skvelý pocit po prvýkrát získať finančnú podporu zvonku, celý vývoj to nesmierne urýchlilo. Ani to neviem opísať, aký je to dobrý pocit, že môžem objednať všetko potrebné, venovať sa vývoju a nerobiť si starosti, z čoho zaplatím ďalšie súčiastky. Do vývoja samozrejme naďalej vkladám aj svoje financie, ale Nadácia Tatra banky nám v tomto smere veľmi pomohla, bol to prvý naozaj veľký zlom a posun vpred.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK