Najviac sa chcú dať zaočkovať Slováci, ktorí sú vo vzťahu krátko. Polovica slobodných má v čase korony horší život

  • Koronavírus nie je iba testom nášho zdravia, ale aj vzťahov
  • Na jednej strane okliešťuje spoločenský kontakt, no na druhej strane môžeš tráviť viac času s rodinou
  • Podľa najnovšieho výskumu však väčšina vzťahov ostala stabilná
milenialka, dievča mobil auto
Unsplash/Andy Art
  • Koronavírus nie je iba testom nášho zdravia, ale aj vzťahov
  • Na jednej strane okliešťuje spoločenský kontakt, no na druhej strane môžeš tráviť viac času s rodinou
  • Podľa najnovšieho výskumu však väčšina vzťahov ostala stabilná

Podľa kontinuálneho výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame sa partnerské vzťahy počas koronakrízy výrazne nemenili. Kríza sa dotkla najmä osôb, ktoré nežijú v žiadnom vzťahu. Kvalita života sa zhoršila až 44,6 % ľuďom, ktorí sú počas pandémie bez partnera. Život vo vzťahu totiž znižuje pocit ohrozenia. 

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ už dlho sleduje postoje Slovákov od marca minulého roku. Podľa prieskumu vyplýva, že partnerský status sa počas pandémie výrazne nemenil. Zmenu pocítilo iba 11 % opýtaných.

zdroj: Unsplash/Nathan McBride

Zmena k lepšiemu

Viac ako 71 % osôb vo vzťahu tvrdí, že vzťah sa v dôsledku pandémie nezmenil. 17 % uviedlo, že vzťah sa zmenil, no ide o zmenu k lepšiemu. Horšiu zmenu pocítilo 11 % opýtaných. Stabilnejšími vzťahmi sa môžu pochváliť osoby, ktoré sú spolu už viac ako rok. Zmenu nepocítilo až 73 % takýchto osôb.

Vzťahy sa však menili k lepšiemu aj pri ľuďoch, ktorí sú s partnerom kratšie ako jeden rok. „Odolnosť vzťahu voči koronokríze je vyššia u partnerských vzťahov, ktoré trvajú dlhšie. Avšak v období prvého roku vzťahu – zamilovania sa vzťah prehlbuje, a to zrejme bez ohľadu na koronakrízu. Pozitívne zmeny v kratších vzťahoch ako rok sa diali tak v oblasti vzájomného porozumenia, príťažlivosti a spokojnosti v intímnej oblasti ako aj oblasti osobného obohatenia zo vzťahu,“ vysvetľuje psychológ Ivan Lukšík z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Až 44,6 % osôb bez vzťahu pocítilo počas pandémie zhoršenie kvality života. Zhoršenie sa však výrazne dotklo aj ľudí vo vzťahu. 31 až 35 % opýtaných potvrdilo, že zhoršenie pocítili. Výsledky ukazujú, že byť vo vzťahu prináša istú mieru stability v kvalite života aj počas pandémie.

zdroj: Ako sa máte, Slovensko?

Vzťahy a očkovanie

Prieskum ukazuje, že menej ohrození koronavírusom sa cítia byť respondenti, ktorí žijú v manželstve. To isté platí aj o respondentoch vo vzťahu, no žijúcich v dvoch domácnostiach. Trochu ohrození sa cítia byť ľudia rozvedení vo vzťahu s novým partnerom, ľudia v kohabitáciach žijúcich v jednej domácnosti a ľudia bez vzťahu. Väčšina respondentov sa cítila v ohrození po tom, čo sa vzťah zmenil k horšiemu.

Najvyššia ochota očkovania je u nových vzťahov a u partnerov žijúcich oddelene. Ochota aj rozhodnosť očkovania je vyššia u tých, ktorí majú kratší vzťah (menej ako rok).

„Ľudia v začínajúcich a menej stabilných vzťahoch sú viac naklonení očkovaniu proti koronavírusu, než tí ktorí žijú v spoločných domácnostiach a stabilnejších vzťahoch. Môže to byť dané tým, že ľudia vnímajú očkovanie ako spôsob osobnej ochrany a nie kolektívnej ochrany. Tiež ľudia so začínajúcimi vzťahmi sú aj mladší a mladší ľudia sú všeobecne ochotnejší dať sa zaočkovať,“ vraví Lukšík.

zdroj: Ako sa máte, Slovensko?

„Pandemická situácia priniesla viaceré negatívne stavy a emócie, ako je napríklad strach, depresie a podobne. To či sú ľudia v partnerských vzťahoch, alebo nie a tiež aké sú tieto vzťahy ovplyvňuje zvládanie pandémie. Partneri, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, či už v manželstvách, alebo kohabitáciách, majú stabilnejšiu kvalitu života než ľudia, ktorí nie sú vo vzťahu. Dĺžka vzťahu tiež zohráva úlohu pri zvládaní koronakrízy aj udržaní kvality života,“ hovorí Ivan Lukšík.

Zdroj: Sasd.sav.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK