What­sApp má viac ako 800 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov mesač­ne

Tomáš Kahn / 19. apríla 2015 / Business

Cez Goog­le Play si komu­ni­kač­nú app­ku stiah­lo už ako miliar­da uží­va­te­ľov a ďal­ší si ju urči­te ešte stiah­nu. What­sApp sa roz­ši­ru­je a je k neza­sta­ve­niu.

 

 

S týmto vyhlásením prišiel samotným founder WhatsApp Jan Koum, ktorý na svojom Facebooku prezradil, že WhatsApp má momentálne viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov mesačne! Minulý mesiac sa počet používateľov oproti januáru 2015 zvýšil o ďalších 100 miliónov. Appka WhatsApp sa neskutočne rýchlo rozširuje a na Google Play bola stiahnutá už viac ako miliardu krát. Spoločnosť, ktorej vlastníkom je už gigant Facebook, predpokladá alebo lepšie povedané, si nastavila cieľ, mať v tomto roku celkovo viac ako miliardu aktívnych používateľov.

Facebook, ktorý získal vo februári minulého roka WhatsApp za 22 miliárd amerických dolárov môže od radosti skákať. Pretože Facebook so svojim Meesengerom prekonal pred nedávnom takisto jednu métu a tou je viac ako 600 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Môžeme teda s pokojom povedať, že Facebook (Messenger + WhatsApp) je veľmoc, prostredníctvom ktorej komunikuje takmer celý svet.

 

 

zdroj: VentureBeat

Pridať komentár (0)