Yeme dnes otvoril novú predajňu. Ide o špeciálny mestský koncept

  • Fanúšikovia plnochutných potravín za prémiové ceny sa ponovom môžu tešiť na novú predajňu Yeme
  • Ževraj najlepší chlieb v meste si tak budeš môcť kúpiť aj na Námestí SNP 18 v Bratislave, v pasáži Luxor
cimo
Yeme
  • Fanúšikovia plnochutných potravín za prémiové ceny sa ponovom môžu tešiť na novú predajňu Yeme
  • Ževraj najlepší chlieb v meste si tak budeš môcť kúpiť aj na Námestí SNP 18 v Bratislave, v pasáži Luxor

Už štvrtá prevádzka siete Yeme dnes oficiálne otvorila svoje dvere v zrekonštruovanej budove Slovenskej sporiteľne na rohu Štúrovej a Dunajskej ulice v Bratislave. „Yeme SNP bude city koncept, teda šité na mieru pre intenzívnu mestskú zónu s veľkým množstvom peších zákazníkov, pre ľudí, ktorí sú nároční na kvalitu potravín a pohodlný nákup,“ uvádza pre Tovar&Predaj majiteľ siete Peter Varmuža.

Na ploche 800 metrov štvorcových nájdeš  väčšiu zónu na raňajky a obedy tu a teraz. „Budeme mať štvorpákový automat na kávu tak, aby sme zvládli ranný a poobedný záujem. Rovnako ako v každom Yeme aj tu bude plná remeselná pekáreň, kde budeme čerstvo piecť každé ráno zo základných prírodných surovín všetky naše kváskové chleby, pagáče, koláče a pečivo,“ pokračuje Peter Varmuža.

Spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel a.s., ktorá zastrešuje Yeme v roku 2017 znížila stratu o  63 % na -304 353 eur a tržby jej narástli o 136 % na 13,42 mil. eur. Zamestnanci v Yeme si dnes zarobia v priemere 1100 eur v hrubom.

Yeme sa stalo za 3 roky lovebrandom

Prvé Yeme – plnochutné potraviny boli otvorené vo februári roku 2016. Yeme sa po­da­rilo za pár rokov svoju po­zíci na trhu úspešne ob­há­jiť aj vďaka tomu, že vy­pl­nili dieru na trhu a pri­niesli na trh veľmi lá­kavý mix sor­ti­mentu.

Už od za­čiatku ne­bolo ich cie­ľom kon­ku­ro­vať dlho fun­gu­jú­cim re­ťaz­com ako je Billa, Tesco alebo Lidl ich sna­hou bolo skôr sa na­vzá­jom do­pĺňať a dať zá­kaz­ní­kom mož­nosť vý­beru.

Veľa slo­ven­ských vý­rob­kov sa môže pre­sa­diť aj vďaka ot­vo­re­niu tohto re­ťazca. Yeme o do­dá­va­te­ľov nú­dzu na­ozaj nemá. Do­dá­va­te­lia sa im často po­nú­kajú aj sami a rôzne tipy a no­vinky pri­chá­dzajú aj zo so­ciál­nych sietí, kde je mnoho slo­ven­ských vý­rob­cov, kto­rých vý­robky majú veľký po­ten­ciál.

Naposledy sieť otvárala prevádzku na jeseň minulého roka v bratislavskom komplexe Panorama City. Ďalšie dve prevádzky Yeme sa nachádzajú tiež v hlavnom meste, a to na Tomášikovej a Búdkovej ulici.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK