You­tube zhr­nul rok 2014 do jed­ného videa

Lukáš Gašparík jr. / 11. december 2014 / Tools a produktivita

Ak by ste dostali úlohu zhr­núť celý rok 2014, pove­dzme, že do 6 – 7 minút, ako by to vyze­ralo ? You­tube sa na túto úlohu podu­jal a aj tento rok vytvo­ril video, v kto­rom je zdo­ku­men­to­vaný už pomaly kon­čiaci sa rok 2014.

Toto veľ­ko­lepé „Rewind video“,ktoré uka­zuje to naj­lep­šie z You­tube v roku 2014 vytvo­rilo dokopy viac ako 100 you­tu­be­rov. Medzi tými naj nechýba naprí­klad video, v kto­rom si žena skúša, aké je to cho­diť po NY 10 hodín, či už toľ­ko­krát spo­mí­naný Ice Buc­ket Chal­lange.

A aké boli TOP 10 videá na Slo­ven­sku ?

  1. Katy Perry – Dark Horse (Offi­cial) ft. Juicy J
  2. Cal­vin Har­ris – Sum­mer
  3. Sha­kira – Can’t Remem­ber to For­get You ft. Rihanna
  4. KON­TRA­FAKT – Keď Jaz­díme My (prod. Maiky Beatz)
  5. Jason Derulo – “Wiggle” feat. Snoop Dogg (Offi­cial HD Music Video)
  6. #SEL­FIE (Offi­cial Music Video) – The Chains­mo­kers
  7. Sigma – Nobody To Love (Offi­cial Video) HD
  8. KON­TRA­FAKT – JBMNT prod. MAIKY BEATZ |OFFI­CIAL VIDEO|
  9. Enri­que Igle­sias – Bai­lando (Espa­ñol) ft. Des­ce­mer Bueno, Gente De Zona
  10. David Guetta & Sho­wtek – Bad ft. Vassy (Offi­cial Audio)

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)