Ak neovládaš tieto „šoférske základy“, mal by si vrátiť vodičák

  • Napriek tomu, že máš dostatok najazdených kilometrov, môžeš zabúdať na základné pravidlá v premávke
  • V tomto kvíze sa otestuj, ako si na tom s tvojimi vodičskými znalosťami
Autá na diaľnici a polícia na mieste nehody
Ilustračná foto TASR/AP Photo/Michael Probst, TASR/František Iván
  • Napriek tomu, že máš dostatok najazdených kilometrov, môžeš zabúdať na základné pravidlá v premávke
  • V tomto kvíze sa otestuj, ako si na tom s tvojimi vodičskými znalosťami

Vedomosti, ktoré nadobudneš v autoškole, počas kurzov či už ide o vedomosti teoretické, alebo tie praktické, v tvojej „kariére“ vodiča naozaj nie sú všetko. Napriek tomu ich nemožno vylúčiť zo základu toho, čo na to, aby si mohol na cestu vôbec vyštartovať potrebuješ. 

Dostatok najazdených kilometrov, predvídavosť, správne dodržiavanie dopravných predpisov, znalosť zvislých a vodorovných značiek a, prirodzene, znalosť auta samotného, môže po niekoľkých tisícoch kilometrov urobiť zo šoféra aj dobrého šoféra.

Vekom, samozrejmosťou alebo prirodzenou zábudlivosťou sa ti môže stať, že na určité znalosti zanevrieš a myslíš si, že ich ovládaš správne. Veľakrát sa potom môže stať, že na ceste niekoho vytrúbiš, pričom dotyčný možno za nič nemôže.

V tomto kvíze sa otestuj, ako si na tom s tvojimi vodičskými znalosťami a či na to buzerovanie ostatných máš vôbec „oprávnenie“.

Ak má policajt riadiaci križovatku zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor, vieš, čo tento pokyn pre teba znamená?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

V testoch, ktoré sa používajú na overenie tvojich vedomostí o cestnej premávke v autoškole, sa nachádza aj takýto typ otázky. Pokiaľ má policajt zdvihnutú pravú ruku, tvojou úlohou je čakať. Prípadne, ak sa už v križovatke nachádzaš, znamená to, aby si ju opustil.

Ak ty, ako vodič motorového vozidla, znížiš rýchlosť jazdy alebo zastavíš vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby mohli cez cestu chodci prejsť, ostatní vodiči, ktorí idú rovnakým smerom, sú rovnako povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť úplne. Toto neplatí pre vodičov...

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Tieto pravidlá platia pre všetkých vodičov motorových vozidiel, s výnimkou vodiča električky.

Ty, ako vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, si povinný...

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Pri predbiehaní je každý vodič povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy, pri motorových vozidlách použiť takzvanú smerovku , a to za každých okolností, aj keď sa na ceste, podľa tvojho úsudku nikto nenachádza. Samozrejme, je potrebné a prípadnej nehode predchádzajúce, skontrolovať aj spätné zrkadlá či ťa náhodou v tvojom predchádzaní niekto neobmedzuje.

Ktoré z týchto pokynov majú najvyššiu prioritu?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Pokyny policajta sú nadradené pokynom, ktoré vyplývajú z vodorovných či zvislých dopravných značiek. Pokyny policajta sú nadriadené aj tým, ktoré určujú zariadenia, napríklad semafor. Ak ti policajt na križovatke prikáže zastaviť napriek tomu, že máš zelenú, si povinný tak vykonať.

Na miestach, kde nie je označená cestička pre cyklistov, prípadne nie je prejazdná, cyklista na bicykli jazdí...

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

V takomto prípade má cyklista jazdiť vždy pri pravom okraji vozovky, samozrejme, ak sa tým neohrozia a neobmedzia chodci; cyklista smie jazdiť po pravej krajnici vozovky.

V akej šírke a najmenej koľko jazdných pruhov musí zostať voľných pri zastavení vozidla na ceste?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Vozidlo je považované za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v prípade, ak...

BMW 327
Správne! Nesprávne!

Okrem ďalších, iných technických žáležitostí, kedy vozidlo nie je spôsobilé na premávku, napríklad, ak nie je koleso na vozidle dostatočne pripevnené, je zjavne vážne poškodené pruženie či uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla, sa medzi takéto záležitosti radí aj to, ak je výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený.

Čo patrí medzi povinnú výbavu motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Medzi povinnú výbavu motorových vozidiel kategórie M, N, T, C a Ps patrí homologizovaný prenosný trojuholník. Pokiaľ ide o minimálne dva zakladacie kliny, tie musia byť povinnou výbavou pre motorové a prípojné vozidlo s troma a viacerými nápravami, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg.

Čo od teba policajt žiada, keď ti pri riadení premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Policajt totiž môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem iných pokynov aj pokyn na zrýchlenie tvojej jazdy. Tento pokyn vyzerá v praxi tak, že policaj vodorovne kýva rukou cez stred tela. Ak si ho nevšimneš, nezľakni sa, ak na zdôraznenie pokynu použije píšťalku.

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ty, ako vodič vodič jazdiaci v tomto pruhu, si povinný...

Prešov MHD
Správne! Nesprávne!

Ak si vodič jazdiaci v tomto pruhu, si povinný dať mu prednosť v jazde, pričom vodič autobusu alebo trolejbusu je povinný dávať o zmene smeru jazdy znamenie a svojou jazdou nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.

Z auta buzeruješ ostatných? Myslíš, že práve ty si príkladný vodič?
Výborne, zdá sa, že si vodič na úrovni!

Shane van Gisbergen

Zdá sa, že cestná premávka a jej pravidlá ti nerobia žiaden problém. Ostatní vodiči by si z teba mali brať príklad.
Mohlo to byť aj lepšie!

Ilustračná foto

Tvoje výsledky síce nie sú najhoršie, ale ani najlepšie. Možno by si si niekedy mohol prejsť testy z autoškoly, aby na ceste nedošlo k nešťastiu.
Hmm, treba byť obozretnejší!

Ilustračná foto

Pomaly ďalej zájdeš, no v tomto prípade sa čím skôr douč základy cestnej premávky pre prípad, že by ťa chcel niekto vytrúbiť.
Možno by si si to mohol zopakovať!

Ilustračná foto

Tvoje zdatnosti z cestnej premávky nie sú až také plynulé, ako by mohli byť. Skús si pozrieť testy z autoškoly.

Článok sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný v januári 2023.

Zdroje: Šoféruj.sk, Slov Lex

Najnovšie videá

Trendové videá