Bonus, o ktorom väčšina Slovákov ani netuší: Ak máš hypotéku, môžeš dostať až 400 eur

  • Termín podania daňového priznania sa blíži
  • Situáciu by si mal využiť, vrátiť sa ti totiž môžu stovky eur
danove priznanie, euro, peniaze
Ilustračný obrázok, Unsplash/Ibrahim Boran, Radovan Stoklasa
  • Termín podania daňového priznania sa blíži
  • Situáciu by si mal využiť, vrátiť sa ti totiž môžu stovky eur

Termín podávania daňového priznania sa neúprosne blíži. Vedel si však, že si v tomto období môžeš prilepšiť? Len málo ľudí vie, že existuje niečo ako daňový bonus za zaplatené úroky. Ak splníš podmienky, o ktorých sa dočítaš nižšie, tento bonus dostaneš namiesto takzvaného štátneho príspevku pre mladých. 

Ako sa uvádza na stránke Finančnej správy: „Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.“

Je potrebné dávať pozor na to, že daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje len na úroky pri úveroch na bývanie.

Podmienok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru je niekoľko:

  • Daňovník ku dňu podania žiadosti o úver má 18 až 35 rokov. V prípade, že si klient požiadal o hypotéku ako 34 ročný, no kým sa schválila a načerpala, mal už 35 rokov, o bonus si môže požiadať aj v tomto prípade. 
  • Jeho priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca „v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov“.
  • Daňový bonus si môže uplatniť aj ten daňovník, ktorý má obmedzenú daňovú povinnosť. To však platí len v prípade, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska v príslušnom zdaňovacom období tvorí minimálne 90 % z jeho všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenska a v zahraničí.
  • V prípade, že je na úvere viacero dlžníkov, daňový bonus si môže uplatniť len ten hlavný.
  • Ak žiadateľ požiadal o hypotéku s rodičmi, ktorí majú viac ako 35 rokov, na bonus nemá nárok, nárok si nemôžu uplatniť ani tí, ktorí využívajú štátny príspevok pre mladých.

S bonusom sa môžu rozlúčiť daňovníci, ktorí nielen nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, ale zároveň sú dlžníkmi zo zmluvy o úvere na bývanie. Problémy tiež nastávajú v prípade, ak je daňovník spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Finančná správa sa zaoberá aj situáciou, keď daňovník, ktorému nárok na bonus vznikol, zomrel. V tomto prípade si bonus môže za ustanovených podmienok uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi.

Tejto téme sa venoval aj finančný poradca Michal Poliak, ktorý nám prezradil, že podmienok je viac. Líšia sa pre zamestnancov a podnikateľov.

Zamestnanci si bonus môžu uplatniť raz ročne v zúčtovaní s tým, že tak musia urobiť najneskôr do 15. 2. 2023. Podnikatelia majú o niečo viac času. Uplatniť si ho môžu raz ročne v daňovom priznaní najneskôr do 31. 3. 2023, respektíve 30. 6. 2023.

Ďalšou podmienkou je napríklad to, že hypotéka, respektíve úver na bývanie, musí byť poskytnutá bankou. To znamená, že daňový bonus nemôžeš využiť pri úveroch zo stavebných sporiteľní. Stanovená je aj dĺžka splatnosti hypotéky. Tá musí byť od 5 do 30 rokov. 

Koľko sa ti môže vrátiť?

Ak máš nárok na uplatnenie si daňového bonusu na zaplatené úroky, určite sa teraz pýtaš, koľko sa ti môže vrátiť.

Odpoveď je jednoduchá. Ide o sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období. Najviac to však môže byť 400 eur. Dobrou správou je, že ako daňovník si môžeš o tento bonus požiadať počas piatich bezprostredne po sebe idúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie za bývanie.

Mysli na to, že daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a o sumu bonusu sa znižuje aj tvoja daň.

Kompletný návod, ako o bonus požiadať, nájdeš na druhej strane. >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Finančná správa, Michal Poliak, Podnikajte

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá