Z Goog­le Play Sto­re sa sta­ne reklam­ný Hots­pot!

Kika Besedičová / 28. februára 2015 / Business

Aktu­ál­ne je v tak­mer dvo­ch stov­ká­ch kra­jín aktív­ny­ch viac ako miliar­da zaria­de­ní s Andro­idom. V Play Sto­re je cez mili­ón apli­ká­cií a len vla­ni Goog­le vývo­já­rom vypla­til 7 miliárd dolá­rov. Mobil­né apli­ká­cie sú dnes veľ­ký biz­nis, a tak Goog­le našiel spô­sob, ako v ňom oto­čiť ešte viac peňa­zí.

 

V nadchádzajúcich týždňoch sa v Play Store objavia sponzorované aplikácie. Vývojári si zaplatia, aby ich softvér bol viac vidieť vo výsledkoch vyhľadávania. Ak budete hľadať flash, hru či aplikáciu pre vyhľadávanie hotelov, developeri si budú môcť poistiť, aby ich softvér Google vytiahol v zozname nahor, no budú si musieť za to zaplatiť!

Google využije skúseností, ktoré má s reklamným systémom AdWords u bežného vyhľadávača. Sponzorované aplikácie najskôr otestuje s vybranými partnermi, v najbližších mesiacoch vyhodnotí výsledky a podľa nich potom nový druh reklamy upraví alebo doplní. V každom prípade je to pre marketérov dobrá správa ako dosiahnuť ešte lepšiu konverziu za investované eurá.

zdroj: bi, google

Pridať komentár (0)