Z nútenej zmeny sa stal trend. Slováci si obľúbili nový pracovný režim

  • Až 80 % firiem chce znížiť počet vyhradených miest na sedenie zamestnancov
  • Tým to vyhovuje a vo veľkom prechádzajú na nový pracovný režim
Na snímke muž s počítačom.
Unsplash/josh duke, distel
  • Až 80 % firiem chce znížiť počet vyhradených miest na sedenie zamestnancov
  • Tým to vyhovuje a vo veľkom prechádzajú na nový pracovný režim

Mnoho Slovákov si za posledné obdobie celkom zvyklo na prácu z domu a benefity s ňou spojené. Sú odbremenení od ranných zhonov, čakania v zápche, a zároveň vedia ušetriť peniaze, či už na lístkoch do MHD alebo kupovaní obedov.

V priebehu posledných dvoch rokov boli aj firmy nútené reagovať na veľké zmeny a rýchlo sa prispôsobiť práci na diaľku. Najnovší prieskum EMEA Office Occupier Sentiment Survey dokazuje, že spoločnostiam sa nepodarilo dostať svojich zamestnancov späť do kancelárií tak rýchlo, ako si mysleli. 

Rovnaký prieskum, ktorý spoločnosť CBRE realizovala minulý rok, totiž ukázal, že firmy dúfali v plnohodnotný návrat do kancelárií ešte v druhej polovici minulého roka.

Vzhľadom na príchod omikronu však museli plány odložiť. Aj keď majú firmy stanovené časové harmonogramy na návrat zamestnancov do kancelárií, napriek tomu im stále dávajú možnosť voľby.

Len 6 % firiem od zamestnancov vyžaduje návrat do kancelárie na plný úväzok. Až 70 % im, naopak, dáva na výber a ich návrat je dobrovoľný, prípadne majú možnosť flexibilnej práce.

Firmy si dobre uvedomujú, že kvôli skúsenostiam s koronakrízou ich zamestnanci začali viac prehodnocovať svoje pracovné priority. Len 6 % spoločností pritom od svojich zamestnancov vyžaduje, aby sa pred návratom preukázali potvrdením o úplnom zaočkovaní, pričom 43 % tento aspekt nerieši. Tretina firiem tiež ponúka testovanie priamo v práci a štvrtina tvrdí, že ich zamestnanci majú aj možnosť očkovania priamo v ich priestoroch. 

Pracuješ radšej z domu alebo z kancelárie?

Zmeny v kanceláriách

„Až 92 % firiem potvrdilo, že plánuje zmeny vo svojich workplace stratégiách. Zároveň, 63 %  tiež zdôraznilo, že v budúcnosti bude čoraz viac akceptovať flexibilnú prácu. Z nútenej zmeny, s ktorou sme sa pasovali počas pandémie, sa tak stal nový a pozitívny trend,“ uvádza Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.

Takmer polovica sa bližšie pozrie na svoje nájmy, nadbytočné firemné priestory či krátkodobé náklady na obnovu priestorov.

„Jedna z piatych firiem sa plánuje presťahovať práve do priestorov vyššej kvality. Cielia na iné pracovné priestory, napríklad z hľadiska rozlohy, s potrebou funkčnej reorganizácie, čo v prieskume potvrdila veľká časť firiem,“ dopĺňa Pecek.

Home office
zdroj: Unsplash/roberto nickson

„Ak sa naučíme v rámci home officu efektívne fungovať, môže to byť pre nás prínosné. Predpokladom je však zdravá sebadisciplína a sebamotivácia,“ objasnila pre Startitup Lucia Šandrik z poradensko-vzdelávacej spoločnosti Pozitivo .

Trvalá práca z domu však podľa odborníčky môže predstavovať aj určité riziká. Za najväčšie považuje sociálnu izoláciu a nedostatok sociálnych kontaktov. Riešením je nový pracovný model, na ktorý Slováci postupne vo veľkom nabiehajú.

„Ak niekto zostane pracovať výlučne na home office, je potrebné si tento sociálny kontakt saturovať nejakými vhodnými prostriedkami. Z môjho pohľadu je výhodný určitý hybridný model fungovania. To znamená, že zamestnanec funguje na home office, ale minimálne jeden deň v týždni trávi v kancelárii, kde má osobný kontakt s kolegami a upevňuje svoje sociálne väzby.“

kemper (1)
zdroj: Unsplash/kemper

Hybridný model, kombináciu práce z domu a kancelárie ponúkajú firmy najmä pre IT odborníkov, programátorov alebo špecialistov v poisťovníctve či v administratíve. Na Slovensku sa najťažšie získavajú ľudia v oblasti informačných technológií, preto je možné, že sa ich firmy týmto spôsobom snažia osloviť.

Aj dáta hovoria jasnou rečou. Až 72 % firiem plánuje prejsť na model hybridného pracoviska. Zároveň, 64 % potvrdzuje, že hybridná práca počas pandémie nabrala na sile. Otázkou ostáva, či tento trend firmy riešia aj formálne.

Ukázalo sa, že väčšina zamestnávateľov už má pripravené, prípadne už pracuje, na formálnych pravidlách. Najväčšie časť firiem preferuje cestu, v rámci ktorej budú zamestnanci povinní prísť do kancelárie presne určený počet dní v týždni. 

paradise office
zdroj: Unsplash/AP Kemal Esensoy

Ako však nastoliť rovnováhu medzi pravidlami firmy a osobnými preferenciami zamestnancov? Odpoveď ešte nie je úplne jasná, keďže efektívne nastavenie hybridnej práce je v mnohých firmách ešte len v začiatkoch a fáze testovania.

Zdá sa, že väčšina firiem sa bude snažiť nastaviť optimálny mix práce z domu vs. z kancelárie. „Firmy budú svoje kancelárie využívať v budúcnosti menej intenzívne. Jednoznačne sa však potvrdzuje aj to, že kancelárie budú aj naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu a pravidlom nemusí byť ani to, že sa budú len zmenšovať,“ vysvetľuje ďalej Tomáš Pecek. Navyše, takmer 80 % firiem uviedlo, že zníži počet vyhradených miest pre zamestnancov.

Lucia Šandrik si tiež myslí, že v oblasti dĺžky pracovnej doby môžeme čakať určitú reformu. Poukazuje na výskumy, ktoré jasne deklarujú, že home office alebo čiastočný home office môže plnohodnotne fungovať, čím firmy dokážu obmedziť svoje výdavky na nákladné kancelárie.

Viaceré štúdie tiež potvrdili, že skrátená pracovná doba na 6 hodín je efektívnejšia, ako 8-hodinová pracovná doba. Je presvedčená, že ak si zamestnanci budú schopní vytvoriť vhodné pracovné podmienky na svojich home officoch, je reálne, že budeme pracovať kratšie, efektívnejšie a s väčším dôrazom na worklife balance. 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá