Záborská prilepila tému potratov k nevinne vyzerajúcemu zákonu. Po prstoch jej klepla Cigániková

  • NRSR dnes schválila zákon o starostlivosti o dieťa
  • Neprešiel však Záborskej „dolepovák“ o dotáciách pre pro-life organizácie
záborská a tehotná žena
Poslankyňa NRSR Anna Záborská, TASR/Jaroslav Novák, Unsplash/Vanessa
  • NRSR dnes schválila zákon o starostlivosti o dieťa
  • Neprešiel však Záborskej „dolepovák“ o dotáciách pre pro-life organizácie

Poslankyňa NRSR platformy Kresťanská únia Anna Záborská sa do povedomia verejnosti za jej funkčné obdobie dostala najmä pre početné návrhy zákonov mierených na sprísnenie pravidiel interrupcií.

Návrhy zákonov so sebou zakaždým priniesli vlnu kontroverzie, pričom si Záborská vypočula od bojovníčok za práva žien, ako aj od bežných ľudí značnú dávku kritiky. Ani to však političku neodradilo venovať sa téme tehotných žien a pred poslancov predložila nový pozmeňujúci návrh.

Prepašovaný pozmeňovák

Ten sa konkrétne vzťahuje na pôvodný zákon z roku 2022, týkajúci sa „príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“, ako udáva dokument dostupný na stránke Národnej rady. Na prvý pohľad nevinná úprava však má podľa mimovládnej organizácie Možnosť voľby manipulatívny podtón, o ktorom hlasujúci poslanci ani nemusia nič tušiť.

Organizácia na to upozorňuje v tlačovej správe. „Pozmeňujúci návrh totiž podľa názvu vzbudzuje zdanie, že tak ako jej pôvodný návrh, aj tento novelizuje zákon o príspevkoch pri narodení dieťaťa. V skutočnosti však prostredníctvom neho menia úplne iné zákony: o sociálnych službách (č.448/2008 Z.z.) a zákon o poskytovaní dotácií (č. 524/2010 Z.z.),“ vysvetľuje Možnosť voľby.

Podanie tohto návrhu ako pozmeňujúceho spôsobilo, že Národná rada o ňom nebude viesť dostatočne dlhú a legitímnu diskusiu, čo mohlo ovplyvniť úsudok niektorých poslancov. Možnosť voľby zároveň tvrdí, že ide o spôsob obchádzania verejnosti a jej participácie na spravovaní vecí verejných.

Naliala by peniaze „sama sebe“

Odsúhlasenie takejto zmeny by mohlo podľa občianskeho združenia priniesť organizáciám, ktorých cieľom je presviedčať ženy nepodstupovať interrupcie, možnosť čerpať financie zo štátnej kasy vo forme dotácií.

„Pozmeňujúci  návrh by pripravil pôdu pre vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných a iných organizácií, ktoré poskytujú tzv. poradenstvo ženám zvažujúcim podstúpenie interrupcie a informujú ich o alternatívach k interrupcii. Vieme, v akom kontexte tieto organizácie pracujú, a snáď nik nemôže veriť tomu, že poskytnú ženám nezaujaté informácie. Štát by tak priamo podporoval poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných informácií a posilňoval ovplyvňovanie a vytváranie nátlaku na ženy, aby interrupciu nepodstúpili, keď si ju želajú, alebo ju zvažujú,“ vysvetľuje politologička Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby a Iniciatívy Nebudeme ticho!.

protest proti zákazu interrupcií
zdroj: TASR/František Iván

Zaujímavosťou je, že Anna Záborská je členkou predsedníctva organizácie Fórum života, ktorá spadá do vyššie opisovanej kategórie. To znamená, že by sama mohla čerpať dotácie opisované v pozmeňujúcom návrhu. Možnosť voľby tvrdí, že tento faktor vytvára veľké otázky o konflikte záujmov či zneužívaní poslaneckého mandátu na presadzovanie vlastných záujmov.

Na členstvo Záborskej v spomínanom predsedníctve upozornila aj poslankyňa NRSR za stranu SaS Jana Bittó Cigániková prostredníctvom sociálnej siete.

Kolegynka totiž našla nový spôsob, ako riešiť interrupcie a pomáhať svojim. Do zákona chce pridať možnosť, aby mohol Úrad vlády podľa vlastného uváženia financovať jej spriatelené pro-life neziskovky. Dnes môže úrad zo svojej kapitoly financovať šport, kultúrne pamiatky a riešenia problémov rómskej komunity. Podľa poslancov OĽANO by sem mali patriť aj neziskovky, ktoré bojujú proti interrupciám. A len tieto neziskovky,“ vysvetľuje.

Navyše Anna Záborská, ako členka predsedníctva minimálne jednej zo spomínaných organizácií, je pri tomto návrhu v konflikte záujmov,“ dodala.

Vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom Bittó Cigániková komentuje daný pozmeňujúci návrh, taktiež uvádza, že na tento fakt upozornila kolegov, čo prispelo k neschváleniu Záborskej „dolepováku“.

Novinky, ktoré nie sú tak celkom nové

Hlavným konfliktným bodom návrhu je najmä „pozmeňovák“ o dotácii pro-life organizácií, no Možnosť voľby prostredníctvom tlačovej správy ďalej upozorňuje, že súčasťou návrhu sú aj ďalšie body, ako napríklad „doplniť v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako dôvody na poskytnutie sociálnej služby aj neplánované tehotenstvo a narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva“.

Hoci úpravy navodzujú dojem pozitívnych implikácií pre tehotné ženy, ide o zdanlivo zbytočnú zmenu, keďže súčasný systém sociálnych služieb už takéto prípady rieši. Nie je preto jasné, akým novým spôsobom majú sociálne služby reagovať na „neplánované tehotenstvo alebo narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva“.

V pozmeňujúcom návrhu sa ďalej udáva, že služby v zariadeniach núdzového bývania by sa mali poskytovať osobám aj z dôvodu neplánovaného tehotenstva, alebo narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva, a aby sa táto služba „poskytovala najviac po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa“.

deti
zdroj: Ilustračné foto: TASR/František Iván

Rovnako ako v predošlom prípade však takýto zákon už na Slovensku máme, a teda je možné tehotným ženám, prípade ženám s deťmi, poskytovať v prípade potreby núdzové bývanie. Možnosti voľby a Iniciatíva Nebudeme ticho! návrh kritizujú najmä preto, že dostatočne nerieši skutočné problémy, ktoré v súvislosti s núdzovým bývaním pre tehotné ženy existujú.

Je potrebné riešiť iné problémy

„Už dnes čelíme akútnemu nedostatku miest v zariadeniach núdzového bývania. Zariadenia sú plné žien a detí unikajúcich z násilných vzťahov. Tieto zariadenia kvôli nesystémovému financovaniu doslova bojujú o prežitie a nemajú dostatok nielen finančných, ale ani ľudských kapacít na poskytovanie služieb pre všetky ženy, ktoré ju potrebujú. Navyše si prijímatelia a prijímateľky služieb vo väčšine prípadov za sociálne služby platia. V takejto situácii sa javí predložený návrh nielen ako nedostatočný, ale aj cynický,” upozornila Adriana Mesochoritisová.

Skutočnou odpoveďou na prezentované problémy by podľa tlačovej správy bolo systematické riešenie celkovej situácie súvisiacej s poskytovaním núdzového bývania a financovania tejto služby.

Medzi kľúčové opatrenia, na ktoré by sa mali poslanci zamerať by mali patriť: dostupné sociálne nájomné bývanie pre ženu s deťmi, garancia miesta v jasliach a škôlkach, garancia kvality predprimárneho vzdelávania a iných služieb vzťahujúcich sa pre mladé rodiny či odstránenie diskriminácie na trhu práce z dôvodu pohlavia/rodu a rodinného stavu.

anna záborská
zdroj: TASR/Martin Baumann

Keby politici a političky, ktoré neustále siahajú na reprodukčné práva žien a to aj za cenu manipulatívnych návrhov, s takou istou vervou bojovali proti chudobe, zlým pracovným podmienkam, nespravodlivým mzdám a nekvalitnému zdravotníctvu a školstvu, žili by sme v lepšej krajine,“ uzatvárajú autorky správy.

Záborskej reakcia

Návrh ako celok počas dnešného rokovania (28.3. 2023) NRSR schválila v pomere hlasov 109/0, pričom sa hlasovania zdržalo 24 poslancov, avšak bez dodatku o dotáciách pre organizácie venujúce sa informovaní o alternatívach k interrupciám.

Startitup s otázkami ohľadom prezentovaných problematických bodov návrhu kontaktoval poslankyňu Annu Záborskú. Tá však v čase uverejnenia článku na našu žiadosť o stanovisko neodpovedala.

Článok budeme v prípade odpovede poslankyne Anny Záborskej aktualizovať.

Zdroje: Možnosť voľby/TS, NRSR, Facebook/Jana Bittó Cigániková

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá