Západ porazil východ. Sleduj, čo všetko vieš na Slovensku zažiť

  • Náš projekt Ja som Slovensko pokračuje. Ranný budíček na Chopku bol čarovný a úprimne nezabudnuteľný.
  • Vidieť Slovensko hneď od rána z výšky viac ako 2 000 metrov má svoje čaro.
Ja som Slovensko
  • Náš projekt Ja som Slovensko pokračuje. Ranný budíček na Chopku bol čarovný a úprimne nezabudnuteľný.
  • Vidieť Slovensko hneď od rána z výšky viac ako 2 000 metrov má svoje čaro.

Deň dva bude opäť o našej výzve a ceste číslo 66. Tá je totiž našim primárnym cieľom. Ukázať vám, čo všetko na nej zažijete. Myslíme si, že Slovensko je skutočne veľmi pekná krajina, ktorú by mal dobre poznať každý z nás.

Našu výzvu berieme samozrejme s humorom, a preto ju berte ako príjemné spestrenie trasy. Máme sa radi a milujeme všetky časti nášho Slovenska. Preto sme projekt nazvali – Ja som Slovensko. Chceme ľudí na Slovensku spájať, nie rozdeľovať.

Stretneme sa spolu v troch dieloch a dnes si vychutnáte druhú časť.

Prinášame ti taký malý tip na výlet, ktorý by si mal absolvovať, a vychutnať si to, čo ti naša krajina v dobrom ponúka. A počas cesty sme zistili, že je toho určite viac ako sme si mysleli.

Cesta I. triedy 66 ťa pre­ve­die od ma­ďar­ských hra­níc, až po tie poľ­ské. Pre­chá­dza cez osem slo­ven­ských miest. Šahy, Du­dince, Kru­pinu, Zvo­len, Ban­skú Bys­tricu, Brezno, Pop­rad a Kež­ma­rok. Po­núka pri­tom je­di­nečné po­hľady na za ok­nami sa ne­us­tále me­niacu kra­jinu. Z ní­žin až po slo­ven­ské veľ­hory.

Projekt vznikol aj vďaka spolupráci s partnermi: Telekom, Volkswagen a Union poisťovňa.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK