Zazelenanie planéty by mohlo pomôcť v boji proti klimatickým zmenám

  • Klimatické zmeny sú čoraz častejšou témou vo svetových diskusiách. Zvyšujúce sa emisie v ovzduší a globálne otepľovanie by sa ale podľa novej štúdie dalo čiastočne znížiť.
cherry blossom ballooning
pexels.com
  • Klimatické zmeny sú čoraz častejšou témou vo svetových diskusiách. Zvyšujúce sa emisie v ovzduší a globálne otepľovanie by sa ale podľa novej štúdie dalo čiastočne znížiť.

Nová štúdia, za ktorou stojí tím vedcov z Národnej akadémie vied v Spojených štátoch amerických prišiel so zistením, že ak by sa na Zemi začalo s aktívnou výsadbou stromov a oživením pôdy, mohlo by to mať pozitívne účinky v boji proti klimatickým zmenám. Celkové zalesňovanie, skladovanie uhlíkových rašelinísk a trvalo udržateľné hospodárenie by dokázalo znížiť celkové emisie. Podľa Parížskej dohody by sa tak mohla dodržať požiadavka za zníženie celkových emisií o 37 %.

Celkové oživenie našej planéty by mohlo byť pozitívny efekt na celkové zmiernenie otepľovania planéty.

Podľa vedcov by tieto potencionálne zmeny dokázali zlepšiť celkový stav klímy až o 30 %. Celkové množstvo emisií v ovzduší by tak predstavovalo hodnotu 11.3 miliardy ton oxidu uhličitého, pre celý svet.

Najdôležitejšou súčasťou potencionálnej zmeny sú samotné stromy. Stromy slúžia ako zberače uhlíka, ktorý sa nachádza v ovzduší. Tie tento uhlík dokážu zadržiavať počas svojej životnosti. V momente kedy strom vyschne sa všetok uhlík znova dostane do okolia. Viac stromov na Zemi teda znamená aj znížené množstvo uhlíka v ovzduší.

Tento nápad však neodvráti blížiace sa zvýšenie teploty na Zemi o 2°C, avšak ponúka nové možnosti v boji proti klimatickým zmenám. „Nový výskum ukazuje, že existuje priestor na boj proti narastajúcim problémom,“ povedal Paul Polman, riaditeľ spoločnosti Unilever.

„Ak sa chceme naozaj zaoberať riešením klimatických problémov, je potrebné vynaložiť oveľa viac sily a financií,“ povedal Mark Tercek, riaditeľ spoločnosti The Nature Conservacy.

zdroj: inhabibat.com / theguardian.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech