Zdie­ľaj­te svo­je emó­cie pro­stred­níc­tvom slo­ven­skej app­ky One Love

Tomáš Kahn / 18. marca 2015 / Business

One Love a Fle­mio ofi­ciál­ne vyda­jú ich oča­ká­va­nú komu­ni­kač­nú apli­ká­ciu s náz­vom “One Love“. One Love je nová slo­ven­ská apli­ká­cia pre iPho­ny a Andro­idy na šíre­nie emó­cii.

 

Aplikácia One Love je vybavená jedinečnými funkciami, ktoré poskytujú skvelé užívateľské skúsenosti v oblasti zdieľania emócií prostredníctvom telefónu. Srdce je symbolom lásky a každý ho dobre pozná. Jednoducho povedané, pošlite srdce a dajte pocítiť vašej láske, že ona je pre vás tá jediná.

 

 

Používanie aplikácie je skutočne jednoduché a zábavné... „Koľkokrát za deň myslíte na svoju lásku? A koľkokrát vaša láska o tom naozaj vie, keď na ňu myslíte? Povedzme, že stojíte v rade na obed, ale nemáte dosť času na krátky rozhovor a ani na napísanie originálnej SMS správy. One Love vám umožňuje povedať: Milujem ťa, chýbaš mi, chcem byť s tebou – iba jedným pohybom prsta! Sme si istí, že si zamilujete dizajn a vymoženosti našej aplikácie rovnako ako hlboké spojenie medzi vami a vašou láskou.“ Povedal Vladimír Vrábel, CEO One Love.

 

 

Dizajn One Love je postavený na fantázii a originalite. „Naším cieľom je, aby bolo zdieľanie lásky ľahšie a oveľa zábavnejšie. Existuje veľa aplikácií na báze správ, avšak žiadna z nich sa nezameriava na takéto špecifické pocity. Celý zážitok z kreslenia srdca na obrazovku, ktorá bije a mení farby je istý druh oslavy. Vytvorenie tejto multiplatformovej aplikácie umožní ľuďom vyjadriť jednoduhšie svoje pocity“, povedal Slavomír Glinský, dizajnér One Love.

 

 

Pridať komentár (0)