Žijeme v novej krajine. Vzduch nad Slovenskom sa vyčistil, ukazuje nová mapa

  • Koncentrácia oxidu dusičitého v ovzduší výrazne klesla
  • Tento agresívny jedovatý plyn sa nachádza v atmosfére a spôsobuje kyslé dažde a smog
  • Vynikajúce zobrazenie máp spracovala Andrea Suľová
Slovakia_March_jpeg
Ľudia oddychujú na lavičke pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto počas mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku. , Andrea Sulova
  • Koncentrácia oxidu dusičitého v ovzduší výrazne klesla
  • Tento agresívny jedovatý plyn sa nachádza v atmosfére a spôsobuje kyslé dažde a smog
  • Vynikajúce zobrazenie máp spracovala Andrea Suľová

Aktualizované 16.4.2020 o 11:59

Vzduch nad Slovenskom je čistejší, ako v tomto období pred rokom. Výrazne sa znížila úroveň NO2, teda oxidu dusičitého. Informoval o tom dátový analytik hlavného mesta Bratislavy Pavol Škápik na sociálnej sieti LinkedIn. Mapu spracovala Andrea Suľová na základe dát od Sentinelu.

Interval v legende mapy znečistenia je od 70 do 110 1e-6 mol/m2 (zjednodušene hmotnosti na meter štvorcový) a podľa autorky mapy je úzky a zvolený tak, aby zvýraznil lokálne rozdiely v rámci Slovenska. Typicky sa hodnoty NO2 globálne vyskytujú od 10-200 1e-6 mol/m2.

zdroj: Andrea Suľová

NO2 je plyn, ktorý sa do atmosféry dostáva prírodnými, ale najmä antropogénnymi procesmi. To znamená, že sa vylučuje napríklad pri požiaroch, či búrkach s bleskami. Najviac ho však do ovzdušia dostáva automobilová doprava a spaľovanie zemného plynu. Súčasný útlm dopravy znížil aj koncentráciu tohto dráždivého plynu vo vzduchu.

Oxid dusičitý spôsobuje kyslé dažde a smog. Má však aj vplyv na zdravie ľudí. Tých citlivejších, najmä astmatikov, starších ľudí a detí, môže veľmi dráždiť v dýchacích cestách. Spôsobuje opuch a zúženie dýchacích ciest a jeho pôsobenie na pľúca spôsobuje náchylnosť na ochorenia dýchacej sústavy.

OPRAVA: V pôvodnom článku sme nesprávne uviedli meno autorky mapy. Správne sa jej meno píše Andrea Suľová. Za chybu sa ospravedlňujeme.

kampan zadarmo od startitup

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech