Žilinskí vedci vyvinuli inteligentné tričko, ktoré môže človeku zachrániť život

  • V súčasnej dobe sa už človek ani príliš nezačuduje, keď zistí, že oblečenie dokáže oveľa viac ako len ošatiť človeka. Implementácia inteligentných technológií je čoraz častejšia a vyhľadávaná na poli zdravotníctva, ale aj armády.
un1
uniza.sk
  • V súčasnej dobe sa už človek ani príliš nezačuduje, keď zistí, že oblečenie dokáže oveľa viac ako len ošatiť človeka. Implementácia inteligentných technológií je čoraz častejšia a vyhľadávaná na poli zdravotníctva, ale aj armády.

Inteligentné textílie už dokážu zaznamenať teplotu prostredia, svietiť, sledovať životné funkcie človeka, prípadne môže aj meniť farby a vzory. Novinka to nie je ani pre špičkový vedecko-výskumných pracovníkov z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a VÚTCH-CHEMITEX, ktorí  predstavil nové textilné vlákna a z nich vyrobené textílie, ktoré sú schopné reagovať na vonkajšie podnety tým, že sú do nich vložené elektronické zariadenia alebo inteligentné materiály.

Prototyp inteligentného trička so zabudovanými textilnými elektródami, elektronikou a vlastnou mobilnou aplikáciou je určený na inovatívne snímanie, prenos, zaznamenanie a vyhodnotenie bioelektrického signálu vyvíjaného srdcovou aktivitou človeka. Snímanie vo forme elektrokardiogramu (EKG) prebieha v reálnom čase a nespôsobuje diskomfort pacienta ako pri klasickom monitorovaní EKG v ambulantnom prostredí.

„Nosnou časťou riešenia je elektrovodivá priadza, ktorá je priamo implementovaná do pleteniny inteligentného odevu a slúži na vytvorenie EKG elektród a vodivých ciest pre napájanie aktívnych častí inteligentného odevu a prenos snímaných dát. Súčasťou riešenia sú tiež elektronické obvody slúžiace pre spracovanie meraných dát, ich bezdrôtový prenos do mobilných zariadení a tiež aplikácia vyvinutá pre analýzu, vyhodnotenie a archiváciu meraných signálov,“ povedala pre portál Veda na dosah Martina Slavíková zo Žilinskej univerzity.

Zozbierané údaje o vitálnych funkciách sa bezdrôtovo posielajú na server, ktorý na základe získaných údajov a lekármi navrhnutých algoritmov, monitoruje zdravotný stav sledovanej osoby. V prípade, že algoritmus vyhodnotí zozbierané údaje ako rizikové, odošle ich lekárom, ktorí môžu vykonať opatrenia na záchranu ľudského života. Monitorovací systém tiež môže autonómne privolať osobe so zlým zdravotným stavom rýchlu zdravotnú pomoc. Prioritné uplatnenie má tak toto zariadenie nájsť v oblasti zdravotníctva a športu.

S prototypom výrobku „Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase“ zvíťazili žilinskí výskumníci aj v kategórii Nové technológie v rámci tradičnej a prestížnej súťaže Zlatá Fatima.

„Prototyp inteligentného odevu pre snímanie elektrokardiogramu v reálnom čase je výsledkom spoločného úsilia multidisciplinárneho tímu. Ocenenie Zlatá Fatima 2017 za nové technológie získané v širokej konkurencii je veľkým uznaním. A zároveň potvrdením, že spojením expertov z oblastí textílií, elektrotechniky, biomedicíny a informačných a komunikačných technológií vznikajú nové revolučné riešenia,“ povedal zodpovedný riešiteľ projektu Ladislav Janoušek z Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty ŽU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech