Známy doktor Lipták rozdával deťom potvrdenie, že nemusia nosiť rúška. Boli ste uvedení do omylu, varuje škola rodičov

  • Doktor Lipták opakovane šíri dezinformácie o koronavíruse, podalo naňho sťažnosť aj Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Najnovšie na povrch vyplávala informácia, že Lipták mal vydávať študentom ZŠ Pliešovce lekársku výnimku z nosenia rúšok počas vyučovania
  • Lipták je všeobecný lekár, nie je oprávnený ošetrovať deti. Zistilo sa, že Lipták pri výnimkách ani neuviedol dôvod, respektíve diagnózu
  • Lipták teda na vydávanie daných potvrdení nemal kompetencie, základná škola ich nebude akceptovať
Unsplash/National Cancer Institute, Facebook/ Peter Lipták
  • Doktor Lipták opakovane šíri dezinformácie o koronavíruse, podalo naňho sťažnosť aj Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Najnovšie na povrch vyplávala informácia, že Lipták mal vydávať študentom ZŠ Pliešovce lekársku výnimku z nosenia rúšok počas vyučovania
  • Lipták je všeobecný lekár, nie je oprávnený ošetrovať deti. Zistilo sa, že Lipták pri výnimkách ani neuviedol dôvod, respektíve diagnózu
  • Lipták teda na vydávanie daných potvrdení nemal kompetencie, základná škola ich nebude akceptovať

Doktor Peter Lipták azda nikdy nebol aktívnejší ako počas pandémie koronavírusu – na pravidelnej báze šíri dezinformácie o očkovaní či COVIDe, zúčastňuje sa protivládnych protestov a najnovšie udeľuje výnimky študentom základných škôl z nosenia rúšok.

Poslanec NR SR Ján Benčík (dnes už člen poslaneckého klubu SaS) včera na svojom Facebooku upozornil na to, že bratislavský všeobecný lekár pre dospelých Lipták mal určitým študentom základnej školy v Pliešovciach vydávať lekárske potvrdenie o tom, že daní študenti nemôžu zo zdravotných dôvodov nosiť na vyučovaní rúško.

Pravidelný účastník protipandemických zhromaždení a odporca nosenia rúšok, pán MUDr. Peter Lipták je mimoriadne agilný. Nie je síce detský lekár a ordinuje v Bratislave, ale potvrdenie rád vydá trebárs aj deťom z Pliešoviec. A možno aj z Uble. Ale tu trochu narazil,“ okomentoval Benčík. 

Peter Lipták je známy aj tým, že vystavil potvrdenie o práceneschopnosti Pavlovi Ruskovi, aby sa nemusel dostaviť na súdne pojednávanie.

Pravidelný účastník protipandemických zhromaždení a odporca nosenia rúšok, pán MUDr. Peter Lipták je mimoriadne agilný….

Posted by Ján Benčík – Za ľudí on Tuesday, September 14, 2021

Všeobecný lekár so záľubou v diagnostike detí

Ako informuje základná škola na oficiálnej stránke, Lipták mal lekárske potvrdenie, ktoré umožňovalo výnimku z nosenia rúšok, udeliť viacerým študentom. Keďže Peter Lipták nie je detským lekárom, navyše pôsobí v Bratislave, škola sa rozhodla prešetriť, či môže takéto potvrdenia akceptovať.

Obrátila sa na lekársku komoru, ktorá skonštatovala, že dané lekárske potvrdenia nie sú platné. „Všeobecný lekár nie je oprávnený vydať potvrdenie dieťaťa, nakoľko nieje oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť dieťaťu, potvrdenie by mohol vydať pediater.

Vzhľadom k tomu považujem predmetné potvrdenie za právne irelevantné. Otázku trestnej zodpovednosti Vám nevieme zodpovedať, nakoľko SLK nie je orgánom činným v trestnom konaní,“ cituje ZŠ a MŠ Pliešovce stanovisko Slovenskej lekárskej komory. 

Lipták vydával potvrdenia bez stanovenia diagnózy

Navyše, na potvrdeniach, ktoré vystavil Lipták, neboli uvedené diagnózy, respektíve dôvody, prečo žiaci nemôžu nosiť rúško.

Lekárske potvrdenie však nespĺňa základnú požiadavku – nie je stanovená diagnóza, na základe ktorej by bolo možné umožniť žiakom vyučovací proces bez rúšok. Keďže lekárske stanovisko je pre nás záväzným, k dnešnému dňu sme ho ešte akceptovali – kontaktovali sme RÚVZ Zvolen. Podľa ich vyjadrenia na takomto odporúčaní musí byť uvedená diagnóza,“ uvádza sa na oficiálnej stránke školy. 

Proti Liptákovým „učencom“ sa škola rozhodla radikálne zakročiť. Dané potvrdenia nebudú od štvrtku 16.09. akceptovať. „Vzhľadom na túto skutočnosť Vám s poľutovaním musíme oznámiť, že ste boli vovedení do omylu a pán doktor, napriek svojej snahe nie je kompetentný podobné potvrdenia vydávať. To znamená, že u dotknutých žiakov nemôžeme toto potvrdenie od štvrtku 16.09. akceptovať,“ uzatvára škola. 

Zdroje: Facebook/ Ján Benčík, ZŠ a MŠ Pliešovce

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK