Znečistenie mikroplastami obmedzuje už aj ľudské práva, majú sa diať veľké zmeny

  • Znečisťovanie mikroplastami už nie je len problém prírody, má vplyv už aj na ľudské životy
  • Znečisťovanie mikroplastami už nie je len problém prírody, má vplyv už aj na ľudské životy

Mikroplasty sú síce malé, ale sú obrovským problémom pre naše životné prostredie, ohrozujú morský život, znečisťujú pôdu a spôsobujú zdravotné problémy zvieratám i ľuďom.

Európska chemická agentúra (ECHA) v stredu navrhla novú legislatívu, ktorá by zakazovala 90 percent mikroplastov používaných v Európe. Informoval o tom server Futurism.com.

Podľa agentúry ECHA Európa uvoľňuje do životného prostredia takmer 40 000 ton mikroplastov – maličkých plastových častíc, zvyčajne menších ako 5 milimetrov. Tieto mikroplasty pochádzajú väčšinou z kozmetiky, čistiacich prostriedkov, farieb či hnojív.

Pritom nejde o zložku, ktorá by bola potrebná pre funkčnosť produktov, ale výrobcovia ich pridávajú aj zvýšili svoje zisky alebo sú lacnejšie ako alternatívne možnosti.

Ak EÚ prijme tento zákaz mikroplastov, množstvo častíc vstupujúcich do životného prostredia by v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí kleslo o 440 000 ton.

„Mikroplasty sa stávajú súčasťou problematiky ľudských práv,“ povedal pre The Guardian Baskut Tuncak, špecialista OSN pre toxikológiu. „Kroky, ktoré navrhla agentúra ECHA, sú potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že súčasné a budúce generácie budú môcť vychutnať to, čo je ich ľudské právo: čisté, zdravé a udržateľné prostredie,“ dodal.

Bohužiaľ, proces nápravy bude pomalý. Vedecký výbor agentúry ECHA strávi nasledujúcich 15 mesiacov skúmaním zákazu mikroplastov a vypracovaním stanoviska, ktoré pošle Európskej komisii ako výkonnému orgánu EÚ.

Komisia potom bude mať tri mesiace na to, aby zvážila stanovisko a pripravila právne predpisy. Potom môže trvať ďalších osem mesiacov, kým akékoľvek zákony či obmedzenia nenadobudnú platnosť. Napriek tomu je povzbudzujúce vidieť, že sa niečo vôbec deje.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech