Zuzana Čaputová má silný odkaz pre všetky ženy: Žite dôstojne a nevzdávajte sa svojich snov

  • Postavenie žien na Slovensku sa pre pandémiu výrazne skomplikovalo, konkrétne body nápravy priniesla prezidentka Zuzana Čaputová po rokovaní
  • Ženám odkazuje, aby sa nevzdávali a žili dôstojne, i keď je na ne vyvíjaný tlak
  • Postavenie žien na Slovensku sa pre pandémiu výrazne skomplikovalo, konkrétne body nápravy priniesla prezidentka Zuzana Čaputová po rokovaní
  • Ženám odkazuje, aby sa nevzdávali a žili dôstojne, i keď je na ne vyvíjaný tlak

Dnešným hosťom v rubrike Dobré ráno, Slovensko Rádia Slovensko bola prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Moderátori Petra Bernasovská a Richard Dedek za ňou zašli priamo do Prezidentského paláca počas jedného z jej pracovnými povinnosťami naplnených rán.

Vo vrcholovej politike sa stále nachádza pomerne málo žien. Napriek tomu je Zuzana Čaputová jedným z mála politikov, ktorým Slováci aj po čase vyslovujú dôveru.

„Ťažko povedať, v čom všetkom by to bolo iné, ak by bolo viac žien vo vrcholovej politike, ženy sú však možno konsenzuálnejšie, viac hľadajú dohodu ako konflikt. Nedávno som bola súčasťou rokovania v čisto ženskom kolektíve a musím povedať, že priebeh bol mimoriadne vecný,“ vraví prezidentka.

Profitovali z COVID-u, Bratislava zakročila: Riaditeľ pohrebníctva Marianum vo svojej funkcii končí

Moderátori sa v otázkach rozhodli priblížiť verejnosti bežný chod prezidentskej práce a pracovného dňa. Zuzana Čaputová odpovedala, že sa jej rána nelíšia od rán bežných občanov. Rovnako dodala, že sa jej ťažko vstáva, keďže pracuje do neskorej noci, ale hneď potom sa snaží nabehnúť na chod dňa a riešiť prvé správy, ktoré jej „pristanú“ na stole.

„Politika s a nedá vykonávať iba do nejakej hodiny. Je to rola, ktorú má človek stále 24/7. Musím byť ne tepe dňa, čiže je to tak, pracujem neskoro do noci.“

Pomoc ženám je na ceste

Pred pár dňami sa v prezidentskom paláci konalo prvé čisto ženské rokovanie v otázke rovnosti žien voči mužom a ich postavení v spoločnosti. „Bolo to historicky prvé stretnutie v prezidentskom paláci v ženskom obsadení, samozrejme aj preto, že to moji predchodcovia nemali možnosť urobiť, nakoľko som prvou ženou v tejto funkcii,“ dopĺňa prezidentka k faktu logický detail.

Témou boli ženy a ich postavenie v spoločnosti. „Až 80 % prvej línie v boji s pandémiou tvorili ženy,“ a to v rolách predavačiek či zdravotných sestier, sociálnych pracovníčok a asistentiek. Rovnako bol na ne vytvorený väčší finančný tlak v spojitosti s prepúšťaním. „Práve ony prichádzali o prácu ľahšie a častejšie ako muži,“ vraví prezidentka.

Rovnako bolo témou znásobenie funkcií pred pandémiu, a teda to, že mnohé z žien ostali pre pandémiu pracovať z domu spolu s deťmi. Posledným prerokovávaným bodom bolo zvýšené násilie na ženách. V dôsledku zatvorenia škôl leží vzdelávanie detí najmä na pleciach žien, pociťujú prepady príjmu a čelia pritom zvýšeným nákladom spojeným s učením detí doma,dodáva na sociálnej sieti.

Pomohlo by napríklad zvýšenie SOS dávky pre ľudí najohrozenejších chudobou. Pomohlo by nepodmieňovať poskytnutie pomoci podlžnosťami voči štátu a zvážiť zavedenie osobitného príspevku na dieťa počas covid krízy. Je potrebné zrealizovať zvýšenie pandemického ošetrovného podľa avizovaného zámeru na 100 percent čistej mzdy a ponechať aktivačný príspevok v plnej výške, aj pri pandemických obmedzeniach, dodáva konkrétne body, ktoré by mohli postavenie žien na Slovensku v čase pandémie zlepšiť.

Výsledkom rokovania sú konkrétne body a požiadavky, ktoré chce Zuzana Čaputová s vládou Slovenskej republiky riešiť v čo možno najkratšom časovom trvaní. „Požiadam jednotlivých ministrov, aby sa bodmi vážne zaoberali.“

Ženám by mala prísť konkrétna pomoc v intervenčných centrách. Pomoc by tieto centrá mali podať vo forme konzultácie, ale aj núdzového ubytovania. Tieto miesta by slúžili nielen pre ženy, ale akékoľvek obete domáceho násilia.

Na záver Zuzana Čaputová odovzdala všetkým ženám povzbudzujúci odkaz. „Odkazujem im, aby žili život v rovnosti, rešpekte a dôstojnosti. Aby sa nevzdávali svojich snov a aby si neboli prekážkou v ich plnení.“

Zdroj: RTVS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK