Zviditeľnime, reštartujme a inšpirujme! Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú

Aj tento rok máte možnosť osláviť spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) iniciatívu Európskej komisie, Európsky týždeň odborných zručností 2020!

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach.

1. júla 2020 prijala Európska komisia Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na roky 2021 – 2027, ktorého základ tvorí zabezpečenie dostatku financií a príležitostí pre rozvoj, obnovu a zvyšovanie zručností Európanov potrebných na trhu práce.

Do Európskeho týždňa odborných zručností môže každá krajina a vzdelávacia inštitúcia prispieť originálnymi aktivitami a zapojiť študentov, učiteľov, firmy, inštitúcie, profesijné zväzy a inštitúcie.

Odbor európskych politík ŠIOV pri tejto príležitosti pripravil súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)

Malé, stredné či mikro podniky plnia významnú úlohu v našom ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.

Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

„Celý svet, vrátane Európy,  čelí výzvam v oblasti životného prostredia v dôsledku zmien klímy. Európskou odpoveďou na tieto výzvy je zelená dohoda – rastová stratégia, ktorá je zároveň šetrná k našej planéte. Súťaž ZVIDITEĽNIME-REŠTARTUJME-INŠPIRUJME! je skvelým príkladom toho ako prispieť k udržateľnému rastu na miestnej úrovni, pretože dáva malým a stredným podnikom príležitosť ukázať, ako vedia v praxi spojiť rozvoj komunity a zároveň chrániť životné prostredie. Nás veľmi teší, že v konečnom dôsledku budeme víťazmi tejto súťaže všetci – žijúci na zdravej planéte.“ Ingrid Ludvíková, hovorkyňa Zastúpenia Európkej komisie na Slovensku.

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020 a ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž  ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 15. septembra 2020.

Našou súťažou sa snažíme podporiť rozvoj podnikateľskej zručnosti ako jednej z kľúčových  kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktorá je založená na kreativite, kritickom myslení, iniciatívností, riešení problémov a vytrvalosti. Sociálny a ekologický rozmer predstavujú piliere udržateľnosti a potreby, ktoré si vyžadujú súčasné zmeny v spoločnosti i na trhu práce,“ vysvetľuje Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík, Štátny inštitút odborného vzdelávania                                   

Informácie o súťaži nájdete na: tyzdenzrucnosti.eu

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech