10 naj­lep­ší­ch dizaj­nov fak­túr. Aj fak­tú­ra by mala vyze­rať skve­le.

Sketcher.sk: Michal Králik / 2. mája 2015 / Business

Pred­stav­te si, že ste v dra­hej reštau­rá­cii. Všet­ko je per­fekt­né. Sto­lo­va­nie, jed­lo, atmo­sfé­ra aj per­so­nál. Potom dosta­ne­te účet vytla­če­ný nekva­lit­nou tla­čou na lac­nom papie­ri. Zme­ní sa vaša pred­sta­va o pod­ni­ku?

 

Väčšina ľudí strávi hodiny na ich web stránkami, vizitkami, životopismi a potom použijú najjednoduchšiu šablónu pre ich faktúry. Faktúra je váš posledný kontakt s klientom a preto je veľmi podstatnou časťou komunikácie. Mala by byť pútať pozornosť brandingom, štýlom organizácie prvkov a úhľadnosťou. Vytvorením perfektnej faktúry hovoríte, že vám záleží na každom detaile.

 

Tu máte 10 príkladov, ako by dobre vyzerajúca faktúra mala vyzerať.

 

5b89783c68962a63ee0ff6c9549ead4508ca0b45c1e9c3ce3c7f9287c8f4c1b51120be635b6fee11a3ea2b8237610882ae74ecf6faabe4b2add717ce6a3e9248b5b63415c5ada7fa5a84c025ff6b8443b9e7cd0750082ddc806167fb6a7a8b29

 

b9629142a46f840a40ef6df5621dfe03bf77ec1922e311c7c3df3fd7539a0a08

 

f8c9978a5e92c61c3b0a7e8316d9509e

 

f109f7514332878e45088ba2845a6cdb

 

 No čo, ako vyzerá vaša faktúra?

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)