10 naj­lep­ší­ch zaklad­ný­ch tém a fra­me­wor­kov pre WordP­ress

Michal Králik: Sketcher.sk / 5. júna 2015 / Tools a produktivita

Na kon­ci minu­lé­ho mesia­ca naj­pou­ží­va­nej­ší CMS sys­tém na sve­te WordP­ress oslá­vil dva­nás­te naro­de­ni­ny. Za tých­to dva­násť rokov sa na inter­ne­te nez­bie­ra­lo nesku­toč­né množ­stvo WordP­ress tém, kto­ré sú pri­pra­ve­né na pou­ži­tie. Sta­čí si ich zakú­piť, tro­cha pozme­niť a máte web. Avšak pre nie­kto­ré pro­jek­ty nech­ce­te pred­vyt­vo­re­né témy a chce­te uro­biť nie­čo vlast­né a ori­gi­nál­ne. Na to výbor­ne slú­žia základ­né témy, ale­bo fra­me­wor­ky.

 

Vyhľadal som a zostavil zoznam nie len podľa mňa tých najlepších. Vo veľa WordPress témach si môžete v readme.txt pozrieť, na akej základnej téme je práve tá zakúpená postavená. Tieto základné témy majú spoločných niekoľko znakov:

 • Jednoduchá úprava.
 • Rýchle načítavanie.
 • Čistý, minimalistický kód.
 • Využitie rôznych moderných vychytávok ako LESS, SASS atď.

Prejdite si ich, ideálne vyskúšajte a použite tú najvhodnejšiu pre váš projekt.

 

Backbone


Backbone  WordPress Theme Framework  Colorlabs  Company

Mocná téma s nekonečným počtom možností úpravy. Backbone obsahuje niekoľko dcérskych tém, templatov, mocný panel témy a oveľa viac.

 

Bones


Bones  The HTML5 WordPress Starter Theme

Bones je HTML5, Movile-First začiatočná téma pre tvorbu kvalitných WordPress stránok.

 

HTML5 Blank


HTML5 Blank WordPress Theme

Tvorba WP stránok spolu s HTML5 Blank je rýchle a téma už obsahuje niekoľko čas šetriacich vylepšení a optimalizácií pre najlepší výkon a vývoj.

 

JointsWP


JointsWP  A Blank Foundation 5 WordPress Theme

JointsWP je čistá téma vytvorená na Foundation 5, ktorá vám dáva silu a flexibilitu potrebnú pre tvorbu komplexných, mobilných webstránok.

 

NAKED WORDPRESS


Naked WordPress  The solution for designers who don t know WordPress

Táto tém je pre dizajnérov, ktorí chcú tvoriť dizajn vo WordPresse, a nie ho kódovať.

 

Responsive


WordPress › Responsive « Free WordPress Themes

Táto responzívna téma je flexibilná, využíva grid systém, ktorý sa aplikuje na celý web pre desktop, ako aj na mobilné zariadenia.

 

Roots


Roots  Modern WordPress Development

Roots vám pomáha tvoriť lepšie WordPress stránky rýchlejšie.

 

Underscores


Underscores  A Starter Theme for WordPress

Posledná, ale nie nakoniec je téma Underscores. Je to základná rodičovská téma, ktorá je pripravená na “prekódovanie”. Vytvorením dcérskej témy si môžete túto tému upravovať a prispôsobovať ako sa Vám len zachce.

 

Frameworky

Genesis


Premium WordPress Themes by StudioPress

Hybrid Core


Hybrid Core WordPress theme framework

 

Používate nejakú a ešte tu nie je? Tak sa podeľte s ostatnými a pridajte ju do komentárov.

 

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)