10 Sku­toč­ne nesku­toč­ný­ch prí­kla­dov 3D ani­má­cií pomo­cou WebGL

Sketcher: Michal Králik / 17. mája 2015 / Tools a produktivita

WebGL je stvo­re­ný pre zobra­zo­va­nie 3D gra­fík na webe a pri­ná­ša revo­luč­né mož­nos­ti rie­še­nia prob­lé­mov na inter­ne­te. Veď pre­svedč­te sa sami.

 

Na internete je ich už možné nájsť niekoľko stoviek, tisícok. Vyhľadal som niekoľko najzaujímavejších, ktoré môžu byť inšpiráciou pre každého dizajnéra. Tak si vychutnajte nový typ UX.

 

CUBE by Google Maps

Cube

 

Grouek

grouek

 

Jellyfish

Chrysaora   WebGL

 

WebGL Water

WebGL Water

 

Molgrabber 3D

MolGrabber 3D   ChemDoodle Web Components

 

Particles Morph

Particles morph

 

Materials Skin

three

 

Google Earth WebGL

WebGL Earth   3D digital globe for web and mobile devices

 

Chaos to perfection

Chaos to perfection

 

RO.ME

ROME

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)