10 tajomstiev komunikácie veľkých lídrov, ktoré by si si mal okamžite osvojiť

  • Líderstvo je úzko späté s dobrými komunikačnými zručnosťami
  • Pozri sa na 10 bodov, ako byť dobrým lídrom a nauč sa komunikovať ako oni
pexels-photo-423364
  • Líderstvo je úzko späté s dobrými komunikačnými zručnosťami
  • Pozri sa na 10 bodov, ako byť dobrým lídrom a nauč sa komunikovať ako oni

Líderstvo a komunikačné zručnosti spolu úzko súvisia. Nie je možné stať sa dobrým lídrom bez toho, aby bol človek aj dobrým rečníkom. Určite je podstatné vedieť sa spisovne vyjadrovať a nerobiť chyby, mať širokú slovnú zásobu. Byť dobrým rečníkom a lídrom vyžaduje ešte viac. Musíš poznať tých, ktorým svoju reč adresuješ.

Efektívna komunikácia je základnou súčasťou profesionálneho úspechu či už na interpersonálnej, medzipodnikovej, vnútropodnikovej, organizačnej alebo externej úrovni. Jednou z vecí, ktoré majú kvalitní komunikátori spoločnú je, že sú skvelými poslucháčmi a sú dobrými vo svojich pozorovaniach. Nielenže čítajú svoje prostredie, ale majú aj skvelú schopnosť prispôsobiť sa mu bez toho, aby stratili smer komunikácie.

10 komunikačných tajomstiev lídrov

1. Hovor pravdu

Vo väčšine prípadov sa ľudia neotvoria tým, ktorým nedôverujú. Keď majú ľudia pocit, že líder si zaslúži ich dôveru, budú pre neho riskovať a obetujú pre neho čas, čo by nikdy neurobili, ak by mal ich líder zlú povesť, klamal by alebo by hovoril jedno a robil druhé. Dôvera je základom a najlepšie sa buduje tak, že to, čo povieš naozaj splníš.

2. Komunikuj osobne

Ak budeš ľudí oslovovať priamo a zapájať ich do komunikácie, bude váš rozhovor efektívnejší. Takouto komunikáciou je možné lepšie spoznať ľudí, s ktorými človek pracuje a dosahovať omnoho lepšie výsledky.

3. Buď konkrétny

Špecifickosť je lepšia ako nejednoznačnosť. Nauč sa komunikovať s jasnosťou. Jednoduché a stručné je vždy lepšie ako zložité a mätúce. Čas nikdy nebol cennejšou komoditou, akou sa stal dnes. Cieľom je preto komunikovať tak, aby si sa ľahko a zrozumiteľne dostal k veci.

4. Zameraj sa na dávanie

Zameriavaj sa na to, čo potrebuje druhá strana, na jej potreby a túžby. Získaš viac, ako keď sa budeš úzko sústrediť len na vlastnú agendu. Najlepší komunikátori nie sú dobrí len v zhromažďovaní informácií pri komunikácii, ale aj v prinášaní nápadov a inšpirovaní ostatných.

5. Maj otvorenú myseľ

Uzavretá myseľ je jedným z najviac limitujúcich faktorov. Líder nemusí hľadať len tých ľudí, ktorí s ním súhlasia. Hľadaj takých, ktorí majú nesúhlasné názory a protichodné postoje, cieľom nie je presvedčiť druhých, aby zmenili názor, ale porozumieť im a prísť na nové možné riešenia spolupráce. Naučíš sa viac ako stratíš.

6. Buď ticho a počúvaj

Veľkí lídri vedia, kedy majú rozprávať a kedy zostať ticho. Zmysluplný rozhovor má oveľa väčšiu šancu na úspech, než monotónny dialóg bez priestoru pre ostatných.

7. Nahraď ego empatiou

Keď budeš komunikovať s úprimnosťou, empatiou a starostlivosťou a nie s pýchou, aroganciou a nadmerne nafúknutým egom, začnú sa diať dobré veci. Empatickí lídri preukazujú veľkú úroveň autenticity a transparentnosti. Tá však chýba tým, ktorí sa rozhodnú komunikovať za starostlivo vytvorenou fasádou a svojím egom.

8. Čítaj medzi riadkami

Zamysli sa na chvíľu nad každým veľkým vodcom, ktorý ti príde na um. Zistíš, že sú známi tým, že mnoho vecí objavili tam, kde ostatní zlyhali. Všimli si totiž súvislosti ukryté medzi riadkami. Majú výnimočnú schopnosť porozumieť tomu, čo nie je povedané. Maj oči a uši nastražené a ústa je potrebné nechať niekedy zavreté.

9. Cháp to, čomu hovoríš

Ak sám nevieš, o čom hovoríš, nehovor o tom. Naučené poučky ťa nezachránia. Ak nerozumieš téme a nevieš k nej pridať vlastný názor a postoj, budeš pôsobiť nedôveryhodne a hlúpo.

10. Prihováraj sa k skupinám ako k jednotlivcom

Ako líder budeš mať len málokedy luxus času na to, aby si sa rozprával s jednotlivcami. Veľkí komunikátori však dokážu prispôsobiť správu tak, aby vyznela aj v miestnosti, kde je tisíc ľudí, akoby bola adresovaná desiatim. Vybuduj si dôveru a komunikuj osobne aj so skupinami ľudí.

11. Bonus – Buď pripravený na zmenu témy v prípade potreby

Ďalšou dôležitou zložkou komunikačnej stratégie, o ktorej sa zriedka diskutuje je spôsob, ako zabrániť tomu, aby prednáška či diskusia skĺzla zlým smerom, a čo robiť, keď sa tak stane. Človek je dobre pripravený vtedy, keď má vypracovaný plán aj pre nepredvídané udalosti. Pokiaľ počas tvojej prednášky pre publikum uvidíš, že ľudia o ňu nemajú záujem, nechápu ju, alebo si sa ty vydal zlým smerom, nevadí. Zamysli sa, začni sa pýtať otázky, smeruj viac k veci, použi humor a príklady či presné dáta. Nezabudni sa zamerať na svoj cieľ a pripomenúť ho. Nie každý, kto sedí pred tebou v javisku či na porade musí presne vedieť, aké sú tvoje zámery.

Nezabúdaj, že komunikácia nie je o tebe, tvojich názoroch, a postojoch. Ide najmä o to, aby si sa venoval potrebám a požiadavkám druhých.

Zdroj: forbes.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech