18 ule­te­ných uči­te­ľov, ktorí sú jed­no­du­cho cool!

Martin Kráľ / 26. mája 2015 / Tools a produktivita

Nudný uči­teľ? Aká kla­sika… No zau­jať štu­den­tov sa predsa len dá a veľmi jed­no­du­cho a vtipne. Veď pre­svedčte sa sami ako to týchto 18 uči­te­ľov zvládlo na jed­notku.

1.

undefined

via Dai­ly­Re­min­der

2.

undefined

via mas­hable

3.

undefined

via mrs­mon­drach

4.

undefined

via loiter

5.

undefined

via ple­a­ted-jeans

6.

undefined

via the­chive

7.

undefined

via acid­cow

8.

undefined

via izi­funny

9.

undefined

via fun­cage

10.

undefined

11.

undefined

via acid­cow

12.

undefined

via world-warot­ter

13.

undefined

via viral­nova

14.

undefined

via Smo­ates

15.

undefined

via litt­le­whi­te­lion

16.

undefinedundefined

via the­bo­red­ninja

17.

undefined

via dum­pa­day

18.

undefined
zdroj: Col­le­geH
Pridať komentár (0)