18 ule­te­ný­ch uči­te­ľov, kto­rí sú jed­no­du­cho cool!

Martin Kráľ / 26. mája 2015 / Lifehacking

Nud­ný uči­teľ? Aká kla­si­ka… No zau­jať štu­den­tov sa pred­sa len dá a veľ­mi jed­no­du­cho a vtip­ne. Veď pre­svedč­te sa sami ako to tých­to 18 uči­te­ľov zvlád­lo na jed­not­ku.

 

1.

undefined

via DailyReminder

 

2.

undefined

via mashable

 

3.

undefined

via mrsmondrach

 

4.

undefined

via loiter

 

5.

undefined

via pleated-jeans

 

6.

undefined

via thechive

 

7.

undefined

via acidcow

 

8.

undefined

via izifunny

 

9.

undefined

via funcage

 

10.

undefined

 

 

11.

undefined

via acidcow

 

12.

undefined

via world-warotter

 

13.

undefined

via viralnova

 

14.

undefined

via Smoates

15.

undefined

via littlewhitelion

 

16.

undefinedundefined

via theboredninja

 

17.

undefined

via dumpaday

 

18.

undefined
zdroj: CollegeH
Pridať komentár (0)