$225.000 za legál­ne hack­nu­tie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča

Tomáš Kahn / 22. marca 2015 / Tools a produktivita

Vo Van­cou­ve­ri sa kona­la súťaž Pwn2o­wn, kto­rá je zná­ma tým, že sa dá na nej cel­kom sluš­ne zaro­biť. Ide o legál­ne hac­ko­va­nie bež­ne pou­ží­va­né­ho soft­wa­ru, ako sú inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če či Ado­be Flash.

Tento rok sa na súťaži objavilo celkovo 21 bugov (chýb), ktoré boli odmenené spolu vo výške skoro pól milióna dolárov. Najúspešnejším hackerom sa tento rok stal JungHoon Lee, ktorý objavil až 3 bugy a zarobil si tak dokopy až 225.000 dolárov. Podarilo sa mu nájsť chyby v internetových prehliadačoch Internet Explorer, Chrome a Safari. Najväčšiu hodnotu mal bug v Chrome, ktorý mu zarobil až 110.000 dolárov. Jednalo sa o dosť závažnú chybu, kedy Lee objavil medzeru, pomocou ktorej sa dá zneužiť prístup do systému.

Súťaž Pwn2own naberá na popularite či už medzi spoločnosťami alebo aj medzi samotnými hackermi, ktorí môžu takto legálne hackovať a overovať bezpečnosť najznámejších softwarov.

 

 

zdroj: TheVerge

Pridať komentár (0)