6 Naje­pic­kej­ší­ch spô­so­bov ako dať výpo­veď

Tatiana Blazseková / 1. decembra 2015 / Tools a produktivita

Keď už skon­čiť, tak so všet­kou teat­rál­nos­ťou! Nie­kto­rí ľudia kaž­do­den­ne fan­ta­zí­ru­jú o tom, ako odisť z prá­ce čo naj­pô­so­bi­vej­šie. Väč­ši­na tých­to pred­stáv osta­ne len v teore­tic­kej rovi­ne. Našlo sa však aj nie­koľ­ko odváž­liv­cov, kto­rí zave­si­li svo­ju kari­é­ru na kli­nec, a to tým najo­ri­gi­nál­nej­ším spô­so­bom.

 

Tento muž opustil zamestnanie baristu s pomocou kvinteta v Steve Harvey Show. Pieseň v ktorej sa spieva: I am quitting this job today, bude určite hitom.

 

 

Zamestnanci z občerstvenia Chipotle jednoducho zatvorili obchod a všetko vysvetlili v odkaze na dverách.  Aj keď s gramatickou chybou ale zato od srdca.

 

 

Redaktorka televízie KTVA Charlo Greene sa počas živého vysielania postarala o poriadny rozruch. Priznala sa, že je majiteľkou Alaska Cannabis Club. Svoju energiu sa teda rozhodla investovať do boja za legalizáciu marihuany.  A čo práca redaktorky? Citujem Charlo: „.well, fuck it, I quit.“

 

 

Marina Shifrin sa k svojej výpovedi pretancovala. Pracovala o sto šesť a čo z toho? Jej šéfovia dávali prednosť kvantite a počtu zhliadnutí, a tak si povedala, že spraví video sama. Jej príbeh tým však nekončí.

 

 

Marinin šéf jej odpovedal..

 

 

Zamestnanci Renaissance Hotel sa dlhodobo sťažovali na pracovné podmienky a správanie sa k zamestnancom. Joey to zobral vážne a ukončil pracovný pomer za pomoci celej skupiny. To bol bodrel!  

 

 

Určite je lepšie dať vedieť dostatočne skoro a informovať okolie o takýchto zmenách. Nie je to častokrát len o vami a šéfom. Pripraviť by sa mali na zmeny aj kolegovia či klienti. Taktiež je dôležité myslieť na to, že ľudí, s ktorými pracujete,  možno nevidíte posledný raz. Svet je malý, občas menší, ako si myslíme. Nikdy neviete na koho kde narazíte, kto bude nový šéf a nový kolega.

Ľudia v odbore sa navzájom poznajú a vedia kto ako pracuje. Váš nový šéf nemusí byť Sherlock,  aby si o Vás našiel viac informácii ako máte v CV. Zlé referencie skutočne nepotrebujete. Upratujte si preto LinkedIN, Facebook a iné sociálne siete.

Sama neviem, či by som si zvolila podobný spôsob odchodu. Asi som málo teatrálna. Čo vy? Išli by ste do toho?

 

Zdroj: www.mashable.com

Pridať komentár (0)