8 zna­kov zlé­ho líd­ra

Dominika Kassová / 29. septembra 2015 / Lifehacking

Ak zastá­vaš vedú­cu pozí­ciu vo fir­me, tvo­jou úlo­hou je ostat­ný­ch viesť. A nie­len to. Zo svoj­ho tímu sám vybe­ráš vod­cu, kto­rý bude šéfo­vať a pre­zen­to­vať pro­jek­tu. Len­že pod­ľa aký­ch kri­té­rií zis­tíš, či na to nie­kto nemá? Nasle­du­jú­ce riad­ky ti uká­žu, koho si roz­hod­ne za líd­ra nevy­be­rať.

 

1. Nedostatok empatie...

...je kľúčovým znakom zlého vodcu. Ak sa tento človek nevie vcítiť do kože niekoho iného, nebude z neho nikdy pravý vodca. Nebude ľudí vedieť chápať, motivovať, odmeňovať...

 

 

2. Strach zo zmeny

Zmeny sú pre každého odstrašujúce, obzvlášť, keď sú v tom peniaze alebo práca niekoho iného. Lenže lídri, ktorí nevedia učiniť zmenu sú predurčení k zabudnutiu. 

 

3. Príliš ochotný robiť kompromisy

Schopnosť vedieť vyhrávať v situáciách je darom pre každého dobrého vodcu. No ak za výhrou stojí len rýchly kompromis, ktorý navyše pochádza z cudzej hlavy, z takéhoto lídra pre firmu výnos nebude. 

 

4. Príliš panovačný

Bežne si myslíme, že panovační ľudia robia dobré rozhodnutia, že tá ich tvrdá odhodlanosť za sebou skrýva perfektne naplánované kroky a istotu. V skutočnosti je však opak pravdou. Niekto, kto jednoducho iba rozkazuje všetkým naokolo, si nezíska nikoho loajálnosť. Skutoční vodcovia majú následovníkov, ktorí k nim vzhliadajú, pretože chcú byť ako oni. 

 

 

5. Slabý 

Líder musia vedieť učiniť rozhodnutia. Ak ale stále nevie rozhodnúť vo veľkých alebo malých otázkach, ako napríklad to, kto bude mať na starosti určitého klienta, alebo dokonca kam sa pôjde na obed, to bude mať zaručene ťažké aj na pozícii lídra. Líderstvo si niekedy jedoducho vyžaduje rýchle a rozumné rozhodnutia. 

 

6. Chabý úsudok charakteru

Keď je reč o priateľoch a kolegoch, tento človek si dá klapky na oči a prestáva vidieť skutočnú povahu človeka. Namiesto toho, aby sa obklopil ľuďmi, ktorí mu pomôžu k pokroku, drží s ostatnými zamestnancami a ospravedlňuje ich pred šéfom. 

 

7. Vyvedený z miery

Niekto, kto prichádza do práce ako prvý a odchádza ako posledný, síce môže vyzerať ako vhodný kandidát, no opýtaj sa seba, či si tento človek vie udržať balans už len vo svojom živote. Nedostatok rovnováhy totiž môže viesť k vyhoreniu a tiež môže signalizovať, že tento človek má prehnané nároky aj na zvyšok tímu.

 

8. Nedostatok pokory

Človek, ktorý sa tvári, že vie robiť všetko a ako jediný to robí správne, nebude nikdy veľký vodca, lebo je neustále zaneprázdnený prácou niekoho iného. Okrem toho ani nevie prijať kritiku a - ako všetci vieme - nie je až taký skvelý, ako si o sebe myslí. 

 

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)