Mojmír Jiřikovský z JRK Waste: V Európskej únii je od nás v triedení odpadov horšia už len Malta

  • V dobe plnej IT startupov sa Mojmír Jiřikovský rozhodol pre úplne inú a netradičnú oblasť svojho podnikania. Jeho biznis JRK Waste rieši odpadové hospodárstvo a spracovanie bioodpadu.
collagedwsf
archív Mojmír Jiřikovský
  • V dobe plnej IT startupov sa Mojmír Jiřikovský rozhodol pre úplne inú a netradičnú oblasť svojho podnikania. Jeho biznis JRK Waste rieši odpadové hospodárstvo a spracovanie bioodpadu.

Podnikáš v rozhodne zaujímavej a netradičnej oblasti. Čo ťa viedlo k založeniu podniku, ktorý sa zaoberá kompostovaním?

Rozhodoval som sa dosť spontánne. Popri škole som pracoval pre výrobcu kompostérov a po pár mesiacoch práce som sa začal zamýšľať nad tým, čo budem robiť „po škole“. S mojou povahou mi nikdy moc nešlo pracovať na predstavách niekoho iného, tak som spolu s dvoma podobne naladenými ľuďmi založil firmu, ktorej cieľom je nájsť spôsoby, ako zlepšiť fungovanie odpadového hospodárstva v samosprávach obcí a miest.

Mnoho ľudí na Slovensku sa bojí ísť do podnikania, pretože sa bojí zlyhania. Máš nejaký recept na to, ako sa pasovať s problémami podnikania? Je JRK Waste tvoj prvý biznis alebo si podnikal/podnikáš aj v niečom inom?

Je to prvý biznis. Tá možnosť, že zlyháme tu samozrejme vždy je. :) Ale nikdy sme na zlyhanie veľmi nemysleli. Ono aj keby sa to stalo, tak sa svet nezrúti. Možno práve to by bola moja rada – nemyslieť na možný neúspech.

foto: archív Mojmír Jiřikovský

Čo je hlavným cieľom JRK Waste? Chcete na Slovensku znížiť množstvo odpadu, naučiť Slovákov k zodpovednému prístupu k odpadom alebo niečo iné?

Naším cieľom je, aby odpadu vznikalo čo najmenej. To je výzva pre nás všetkých. Uvedomiť si, že množstvo vytvoreného odpadu odzrkadľuje náš vzťah k prírode a k nášmu okoliu. Druhým naším cieľom je, aby sa s odpadom, ktorý už vznikne, zaobchádzalo na tej najvyššej možnej úrovni. Skládky odpadov sú už minulosť a na odpad ako taký sa dá pozerať ako na zdroj, ktorý je dobré využiť čo najlepšie.

Aké máš plány do budúcna?

Rodina, viac cvičiť, dlhšie spať. :) JRK ma stále baví, takže o zmene práce neuvažujem.

Momentálne pôsobíte v 3 krajinách – na Slovensku, v Maďarsku a Česku. Máte ambície expandovať aj do ďalších krajín?

Cítime, že Poľsko, krajiny Balkánu a Pobaltia riešia podobné výzvy ako my. V každej krajine to funguje individuálne, ale podobnosti sa tam dajú nájsť. Po pár rokoch skúseností sme zistili, že je lepšie rásť krok za krokom, takže chceme najskôr stabilizovať naše pôsobenie v „našich“ troch krajinách a potom ísť ďalej.

 

Aká je konkurencia v tomto odvetví?

Konkurenciu cítime. Odpady sú tradične manažované spôsobom, ktorý je roky zabehnutý a veľmi sa nemení. A to najmä kvôli profitu zabehnutých odpadárskych spoločností na jednej strane a akejsi zažitej pohodlnosti producentov odpadu na strane druhej. My, ako progresívny hráč na trhu od konkurentov cítime hlavne tlak na udržanie „status quo“ v oblasti odpadov. Prichádzame so spôsobmi, ako dosiahnuť rýchly a ekologický vývoj v tejto oblasti vďaka pokrokovým systémom, novým technológiam alebo inteligentnej evidencii odpadov.

foto: archív Mojmír Jiřikovský

Akí sú Slováci z hľadiska triedenia odpadu? Lepšíme sa alebo sme stále zreteľne pozadu za inými krajinami?

Prezentujeme podporu triedeného zberu, ale vo výsledkoch je v EU horšia už len Malta. Všetky okolité krajiny triedia viac a zlepšujú sa rýchlejšie ako my. Pri bioodpadoch je síce konečne legislatíva, ktorá zaviedla povinnosť ho triediť alebo kompostovať, ale nikto už nevynucuje jej plnenie. Celej situácii nepomáhajú ani naše samosprávy, ktoré sa často snažia za každú cenu povinnostiam vyhnúť alebo si ich zjednodušiť.

Máš pocit, že ľuďom na Slovensku chýbajú informácie o tom, ako zaobchádzať s bioodpadom? Je potrebné tejto oblasti ľudí u nás vzdelávať?

Veľmi. Cítime, že záujem rastie a viacerým ľudom začína vadiť, koľko bioodpadu končí v odpadkových košoch a  následne na skládke. Situácia sa môže zmeniť až vtedy, keď mestá a obce začnú systematicky vytvárať ľudom vhodné podmienky na triedenie na sídliskách alebo v rodinných domoch pri kompostovaní. Vzdelaní občania vytvárajú väčší tlak na samosprávu, aby im také podmienky vytvorili. Avšak stále to u nás nie je na slušnej úrovni.

Ako môže každý jednotlivec už dnes začať kompostovať?

Pokiaľ žije človek v rodinnom dome, je tu príležitosť kompostovať na záhrade. Tradičná činnosť, ku ktorej sa v dnešnej dobe stále častejšie vraciame. Záhradné kompostéry sú modernejšou formou klasických kompostovísk. Pokiaľ človek žije v byte, najvhodnejším spôsobom je vermi kompostovanie. To znamená, že o odpad z varenia sa postarajú dážďovky. Výstupom je veľmi kvalitný kompost.

foto: archív Mojmír Jiřikovský

Vaše produkty okrem iných ponúkate aj obciam. Stretávate sa pri tejto spolupráci so špecifickými prekážkami v podobe rôznych legislatívnych nariadení, neochoty zo strany samospráv a podobne?

Legislatíva v aktuálnej podobe je nastavená dostatočne. Stretávame sa ale s tým, ako sa samosprávy snažia povinnosti obísť. Na konkrétnych príkladoch samosprávam ukazujeme, že triedenie a kompostovanie bioodpadov nie je samoúčelne, ale dokáže významne znižovať celkové náklady na odpady, a tiež prispieva k zníženiu záťaže na životné prostredie .

Myslíš si, že sú na Slovensku vytvorené vhodné podmienky na triedenie odpadu? Ak by si to mal porovnať s Českom a Maďarskom, ako na tom sme my?

Je to veľmi individuálne. Sú mestá s výbornou dostupnosťou triedeného zberu a dokonca s podporou kompostovania bioodpadov, a tak isto existujú veľmi slabé príklady. Z našej skúsenosti treba vytvoriť dostupné podmienky na triedenie a následne zbierať dáta o tvorbe odpadov domácností, ktoré majú viesť k vytvoreniu motivačného systému v princípoch ,, plať za to, čo vyhodíš“.

foto: archív Mojmír Jiřikovský

Čo považuješ za váš doterajší najväčší úspech, na ktorý si hrdý?

Zamestnávame vo všetkých troch krajinách spolu 22 ľudí. Keďže pred pár rokmi sme začínali traja, som na to hrdý. Snažíme sa v tíme priniesť hodnotu pre zákazníka a byť firmou, ktorá tu niečo zmení. Na tejto myšlienke by sme radi pracovali s novými ľuďmi, ktorých momentálne hľadáme.

Máš stále elán do takejto práce? Nemal si niekedy chuť to celé zabaliť, keď si videl, ako ľudia zaobchádzajú s odpadom?

To asi nie. Čim väčší problém, tým väčšia podnikateľská príležitosť. Takže naopak, teší ma, že pracujeme na niečom, čo je dôležité pre životné prostredie a má to spoločenský dosah.

Ako to vyzerá u teba doma? Máš „chorobu z povolenia“, teda analyzuješ každý vyhodený obal, pri nakupovaní uprednostňuješ len tie nebalené produkty, dôsledne sleduješ množstvo vyprodukovaného odpadu a podobne?

Bez manželky by to nefungovalo tak, ako má. Občas som zamyslený a netriedim tak, ako je potrebné. Ale ona to vidí, takže odpad nakoniec dobre dopadne. :)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech