Aj kresťanstvo má svoju radikálnu podobu. Toto sú prikázania, o ktorých možno ani netušíš

  • Otázka pravej a jedinej viery je tu s nami po stáročia, no skutočnou hrozbou je jej ortodoxná vetva, ktorú má aj kresťanstvo
  • Otázka pravej a jedinej viery je tu s nami po stáročia, no skutočnou hrozbou je jej ortodoxná vetva, ktorú má aj kresťanstvo

„Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“ Už pri prvom prikázaní z kresťanského desatora je zrejmé, že toto náboženstvo nie je kreované iba príjemnými rituálmi, Vianocami či Veľkou Nocou a s nimi spojenými oslavami. Kresťanstvo má prísne pravidlá, ktoré nie sú vždy zlučiteľné s psychickým zdravím a aplikáciou v bežnom živote. Vo svete radikálneho kresťana rozvod neexistuje a za neskrývanú homosexualitu budeš, pravdepodobne, odsudzovaný.

Rozvod je platný, len keď jeden z páru umrie

Čísla rozvodovosti v poslednom desaťročí stúpli a s nimi sa objavili viaceré teórie o zvýšenej nestálosti ľudských tendencií. A taktiež tie, ktoré vravia, že rozvodovosť je len následkom lenivosti ľudí, ktorí si zvykli, že majú všetko a hneď, a tak nevedia systematicky pracovať na náprave vzťahov. O rozvod z právneho hľadiska nie je zložité požiadať, no pred cirkvou neobstojíš.

Biblia odmieta rozvod z akejkoľvek príčiny, neprihliada ani na domáce násilie: „Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža — a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom — a muž nech neprepúšťa manželku,“ (1. Korintským 7:10–11). Odlúčenie manželov je možné iba v prípade nevery, no, ako v Biblii stojí, manželstvo sa rozpadá až smrťou jedného z dvojice, upozorňuje portál Kresťania.

V praxi je teda pre veriaceho nemožné vystúpiť z nevyhovujúceho manželstva, ani v prípade týrania, drogovej závislosti, alkoholizmu či psychiatrických ochorení. Ak sa rozhodneš z manželstva vystúpiť, náboženstvo dáva kňazom možnosť odoprieť ti eucharistiu, v extrémnejších prípadoch aj účasť na svätej omši.

Homosexuál má skloniť hlavu a žiť v tichosti

Napriek tomu, že samotná Biblia nespomína homosexualitu a prehrešky s ňou spojené o nič viac ako heterosexualitu, v kresťanstve nie je pre ľudí s inou orientáciou miesto, čo spôsobuje markantný vnútorný rozkol pre homosexuálne deti vychovávané v radikálnom kresťanskom prostredí. Poľská štúdia sa zamerala na výpovede homosexuálnych jednotlivcov, ktorí sa rozhodli neodoprieť si vieru,: „ak Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak aj túžba po druhom mužovi musí mať v sebe čosi božské a môže byť akceptovaná“, zdôveruje sa so svojimi myšlienkami v štúdii Adam. Taká všemohúca a mocná bytosť, akou je Boh, nemôže byť neschopná odpustenia,“ dopĺňa Radek.

Kresťanstvo však povoľuje život homosexuála naďalej vo viere, ak sa rozhodne žiť v sexuálnej abstinencii, čo by bolo podľa katolíckej cirkvi tým najlepším riešením, pretože na rozdiel od heterosexuálnej orientácie, tá homosexuálna je „objektívne nezriadená,“ rovnako je prijateľné sexuálne žiť cirkevne schváleným spôsobom, to znamená napríklad aj v manželstve s osobou iného pohlavia, k čomu sa napokon aj pod tlakom spoločnosti občas jednotlivec dopracuje a čo nazývame „heterosexuálnou adaptáciou,“ informuje Denník N.

Dúhová vlajka
zdroj: Pixabay/rihaij

Umelé oplodnenie a interrupcia

Základným kameňom pre zákaz interrupcií, antikoncepcie a umelého oplodnenia je, „Milujte sa a množte sa.“ Nie všetky deti sú však splodené z lásky, ani sa nerodia do ideálnych a finančne zabezpečených rodín. V Brazílii sú každú hodinu znásilnené 4 dievčatá, mnohým je odopretá možnosť následnej interrupcie, čo je aj prípad 10 ročného dievčaťa, ktoré muselo za umelým prerušením tehotenstva cestovať až 1 500 kilometrov. Lekára, ktorý zákrok vykonal, nazvala tamojšia verejnosť vrahom, informuje Denník N.

Tento, a ani žiaden obdobný zákrok nie je v súlade s pravidlami cirkvi a Božou vôľou, na ktorú sa Biblia odvoláva.: „Skôr, než som ťa utvoril  živote, poznal som ťa a skôr, než si vyšiel z lona, som ťa zasvätil,“ (Jer 1,5). „Boh je tvorcom života od prvého momentu, dokonca môžeme tvrdiť, že projekt pre túto ľudskú bytosť je v Božej mysli už od večnosti, ako je Boh večný,“ (Ž 139,15).  Napriek odsudzovaniu trestných činov, vrážd, krádeží, poškodzovaní zdravia a majetku a iných morálnych úpadkov, zdá sa, že Biblia ráta iba so správaním plynúcim z dodržiavania všetkých prikázaní a iné možnosti, ktoré sú realitou dnešných dní, ignoruje.

Antikoncepcia
zdroj: Unsplash/Halacious

Peklo je večné a s hriechom sa rodíme

„Každý z nás sa nemôže vyhnúť spáchaniu hriechu. Sme ľudia zasiahnutí a poznačení prvotným hriechom našich prarodičov Adama a Evy. Tento prvotný hriech zranil ľudskú prirodzenosť, ktorá je pozbavená prvotnej svätosti a spravodlivosti,“ približuje katolícke vnímanie hriechu denník Postoj vo svojom príspevku, kde ďalej varuje, že peklo je večné a večným ostane a akákoľvek pochybnosť o jeho trvaní je sama o sebe hanebná.

„Skutoční kresťania vedia, že večné peklo existuje, a to najmä na základe slov Pána Ježiša Krista, a taktiež na základe mnohých správ o pekle v Svätom písme,“ stojí v príspevku, pričom náuka má byť jediným, no nepochybným dôkazom o existencii a vyobrazeniach pekla.: „Vo veľkom ohnivom mori boli ponorené spálené bytosti v ľudských podobách a diabli, pritom vydávali náreky plné zúfalstva a bolesti. Ľudia a diabli boli priehľadní ako priesvitné žeravé uhlie, pričom diabli mali veľmi odpudzujúci výzor.“

Na to, aby sme sa do večného zatratenia nedostali, musíme, nielen, plniť Božiu vôľu, nepoužívať antikoncepciu, nepodstúpiť interrupciu, ktorá je chápaná ako vražda, no taktiež podstúpiť svätosť krstu, ktorým z nás posvätená voda zmyje dedičný hriech a očistí našu, už pri narodení, hriešnu a skazenú podstatu.

Transfúzia krvi nie je bibliou prijatá

Jedným z menej známych pravidiel stanovených bibliou, ktorým sa vyznačujú hlavne ortodoxní kresťania a taktiež jehovisti je, že prijať cudziu ľudskú či zvieraciu krv, je zakázané. V Biblii stojí.: „Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený.“ ​(Slovenský ekumenický preklad) Boh sa pozerá na krv ako na symbol života, niečo, čo patrí jemu. Hoci tento zákon bol daný len izraelskému národu, vidíme z neho, nakoľko vážne Boh berie zákaz jesť krv, to, čo krv predstavuje, je totiž v jeho očiach sväté,“ informuje portál JW.

Zdroje: Patheos, Denník Postoj, Denník N, JW, Krestania, Frantiskani

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech