Čaká nás lepšia budúcnosť. EÚ zakáže 10 druhov jednorazových plastových výrobkov

  • Problematika plastového odpadu prinútila Európsku úniu k radikálnym zmenám
  • Podala návrh na zavedenie nových pravidiel zameraných na desiatku najčastejšie sa vyskytujúcich plastových odpadov v európskych moriach a na plážach
  • Dobré správy hlási aj Tesco, ktoré chce do roku 2019 skončiť s plastovými obalmi a vyzýva vládu, aby v rámci plastových odpadov spolu vytvorili tzv. systém uzatvorenej slučky
slamky
flickr.com
  • Problematika plastového odpadu prinútila Európsku úniu k radikálnym zmenám
  • Podala návrh na zavedenie nových pravidiel zameraných na desiatku najčastejšie sa vyskytujúcich plastových odpadov v európskych moriach a na plážach
  • Dobré správy hlási aj Tesco, ktoré chce do roku 2019 skončiť s plastovými obalmi a vyzýva vládu, aby v rámci plastových odpadov spolu vytvorili tzv. systém uzatvorenej slučky

Orgán výkonnej moci Európskej únie sa chystá riešiť kritické množstvo plastového odpadu nachádzajúceho sa na európskych plážach a moriach. Ten tvorí až 70 % celkového objemu odpadov znečisťujúceho tento priestor a je rýchlo narastajúcim ekologickým problémom. V prípade dostupnosti cenovo prijateľných alternatív budú plastové výrobky zakázané. Jedná sa napríklad o plastové slamky, vatové tyčinky, plastový riad či dokonca paličky, ktoré držia balóny.

S týmito pravidlami prichádza aj povinnosť zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš a zvýšenie povedomia o škodlivosti tohto druhu odpadov. Najväčší britský reťazec supermarketov, Tesco, sa taktiež rozhodol radikálne zakročiť v otázke recyklácie plastových odpadov. Informoval o tom The Independent.

Predseda predstavenstva spoločnosti, Jason Tarry, hovorí o ideálnom vytvorení uzavretej slučky, kedy by sa plastový odpad viac nevytváral, ale stopercentne recykloval. S dodávateľmi plánuje viesť diskusiu o zredukovaní plastových obalov na minimum a do roku 2019 sa zaviaže s ťažko rozložiteľnými plastmi skoncovať celkovo. Keďže Tesco funguje aj u nás, novinky sa dotknú aj slovenského spotrebiteľa. Ako, na to sme sa opýtali priamo Tesca. Na odpoveď čakáme.

Greenpeace Slovensko v tom má jasno. „Návrh EK vnímame ako prvý pozitívny krok k zníženiu používania jednorazových plastov. Európa takto vyslala signál, že z krízy spôsobenej znečistením plastmi sa nedá dostať len recyklovaním odpadu. Ukončenie používania a vyhadzovania jednorazových plastových výrobkov je nevyhnutné, ak chceme začať seriózne uvažovať o znížení tohto znečistenia. Plasty ohrozujú živočíchy tým, že si ich mýlia s potravou alebo tým, že sa do nich zapletú a udusia sa. Navyše, plasty sa v prostredí morí a oceánov rozkladajú na menšie čiastočky a tie na seba viažu toxické látky. Tie sa následne dostávajú do tiel živočíchov a do nášho organizmu.Dosiahnuť zníženie znečistenia plastovým odpadom nám môžu pomôcť známe a dostupné alternatívy, či už hovoríme o výrobkoch, ktoré nie sú určené na jedno použitie, a teda majú dlhší životný cyklus, napr. kovové výrobky, sklenené, a pod., alebo výrobky, ktoré sa dajú opraviť.

Na svojej vízii sveta bez zbytočného plastového odpadu podľa Tarryho Tesco plánuje aktívne komunikovať aj s vládou, ktorá sa už o pár významných zmien v tejto oblasti postarala. Len nedávno informovala premiérka Theresa Mayová o tom, že dôjde ku škrtom v produkcii plas­tových slamiek do nápojov, tzv, mie­šadiel, ale aj va­tových ty­činiek (viac si prečítaš priamo TU) a na boj s plastovým odpadom krajina vynaloží približne 70,6 milióna eur.

A to všetko po tom, ako Francúzsko oznámilo, že od roku 2020 bude platná nová legislatíva, ktorá vy­ža­duje, aby vše­tok plas­tový riad tvo­rilo 50 % bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ného ma­te­riálu, ktorý sa bude môcť kom­pos­to­vať napríklad aj doma (viac čítaj TU).

V apríli sa Tesco podpísalo pod dohodu 40 veľkých podnikov o znižovaní plastového odpadu, ktorý vytvárajú. Dokonca aj u nás na Slovensku sa ľady pohli. Predajňa tohto reťazca v meste Partizánske ako úplne prvá na Slovensku začala s kompostovaním potravinového odpadu, ktorý týždenne predstavuje až jednu tonu (viac si prečítaš TU).

Zdroj: independent.co.uk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech