Aký typ kari­éry je pre teba? Nevieš? Táto info­gra­fika ti pomôže!

Rišo Néveri / 20. júla 2015 / Zaujímavosti

Jedna z tých naj­ťaž­ších otá­zok, ktoré trá­pia kaž­dého. Akú kari­éru si zvo­liť? Čo by ma bavilo? Kde by som sa necí­til ako out­si­der? Prejdi si info­gra­fiku, zod­po­ve­daj na otázky a nechaj si pora­diť.

Pridať komentár (0)