Aký typ kari­é­ry je pre teba? Nevieš? Táto info­gra­fi­ka ti pomô­že!

Rišo Néveri / 20. júla 2015 / Zaujímavosti

Jed­na z tých naj­ťaž­ších otá­zok, kto­ré trá­pia kaž­dé­ho. Akú kari­é­ru si zvo­liť? Čo by ma bavi­lo? Kde by som sa necí­til ako out­si­der? Prej­di si info­gra­fi­ku, zod­po­ve­daj na otáz­ky a nechaj si pora­diť.

Pridať komentár (0)