App­le Cam­pus 2 ras­tie

Tomáš Kahn / 6. apríla 2015 / Tools a produktivita

Nové síd­lo pre App­le ras­tie ako z vody. Pre­sved­čiť o tom sa môže­te na foto­gra­fiá­ch, kto­ré na inter­net zave­sil zná­my kali­forn­ský maga­zín. O veľ­kos­ti App­le Cam­pus 2 sa dote­raz hovo­ri­lo iba v čís­la­ch, avšak až pri pohľa­de na tie­to foto­gra­fie si uve­do­mí­te jeho sku­toč­nú veľ­kosť.

 

California Sunset Magazine zverejnil najaktuálnejšie fotografie budúceho sídla Apple. Tento futuristicky vyzerajúci campus už začína naberať reálne rozmery a až na týchto fotkách je vidieť jeho obrovská veľkosť. Nový campus by mal byť dokončený už v roku 2016 a jeho rozloha bude neuveriteľných 260.000 m2.

 

Potrebu nového sídla pre Apple spomenul ešte v roku 2006 samotný Steve Jobs. V roku 2011 bol predstavený už reálny projekt Apple Campus 2. Avšak na jeho realizácií sa začalo pracovať až v roku 2013. Odhadované náklady na postavenie nového moderného Apple Campus 2 boli pri jeho navrhnutí odhadnuté na $5 miliárd. Aké však boli skutočné náklady, sa dozvieme pravdepodobne až po jeho úplnom dokončení. Doterajšie sídlo Apple na adrese One Infinity Loop je v prevádzke už od roku 1977 a preto by si spoločnosť akou je Apple zaslúžila už niečo modernejšie.

 

 

zdroj: VentureBeat

Pridať komentár (0)