Applu unikli prvé fotky nového iPadu Air 2 a iPadu mini 3

Luky Gašparík / 15. október 2014 / Tech a inovácie

HUPS… Na nete sa obja­vili prvé fotky nových iPa­dov. Nie­kto prav­de­po­dobne “omy­lom” zve­rej­nil fotky nových iPa­dov deň pre ofi­ciál­nym zve­rej­ne­ním.

Za toto určite nie­kto dostane padáka”, tak to vidí Techc­runch, ktorý len pred pár minú­tami zve­rej­nil naj­nov­šie fotky nových iPa­dov. Fotka síce nie je najos­trej­šia, ale dajú sa rozo­znať hlavné fun­kci­ona­lity. Ofi­ciálne mali byť nové ipady pred­sta­vené až na Apple evente, ktorý má byť zaj­tra. Na čo čakať, keď to môžete mať už dnes ;).

Podľa iBo­oku, ktorý bol zve­rej­nený, budú nové iPady obsa­ho­vať napr. Tou­chID a ďal­šie vychy­távky. Samoz­rejme dostup­nosť a ceny zve­rej­nené neboli.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)