Dominika Jelínková

Korektorka

Dominika Jelínková pochádza z Nových Zámkov a vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ešte počas štúdia pracovala vo vydavateľstve Raabe, kde sa podieľala na úprave knižných textov, a externe redigovala aj knihy s fantasy tematikou. Do Startitupu prišla v októbri 2021 a venuje sa jazykovým korektúram a editácii článkov.


Archív autora - Dominika Jelínková