Badínsky prales: unikátne územie stredného Slovenska, ktoré navštívil aj princ Charles

  • Všetky odtiene zelene, tisícročné stromy, unikáty, ktoré sa dajú nájsť len na určitých miestach, by si v súčasnej dobe zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť. Chamtivosť a sebectvo, žiaľ, stále prevládajú a novodobý trend odlesňovania stále stúpa.
badinsky-prales-770x578
  • Všetky odtiene zelene, tisícročné stromy, unikáty, ktoré sa dajú nájsť len na určitých miestach, by si v súčasnej dobe zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť. Chamtivosť a sebectvo, žiaľ, stále prevládajú a novodobý trend odlesňovania stále stúpa.

Ak sa ti pri slove prales v hlave premietne obraz nekonečnej zelene, chránených druhov rastlín či živočíchov, rôzne vysoké stromy či liany, nemusíš si predstavovať len veľmi vzdialené krajiny. Možno je to neuveriteľné, ale takéto lesy sa nachádzajú aj na Slovensku. Vyznačujú sa najmä tým, že rastú voľne, nerušene a nie sú žiadnym spôsobom ovplyvňované človekom. Hodnota pralesov spočíva v ich majestátnosti, v množstve energie, ktorú v sebe majú, ale čo je hlavné, predstavujú neopísateľnú krásu niekedy ťažko vyjadrenú slovom.  

Kde sa prales nachádza?

Badínsky prales alebo Kulisovo je národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. Rozloha tejto rezervácie je 300 300 m², ochranné pásmo má rozlohu 1 234 300 m². Slovenský prales je situovaný v Kremnických vrchoch. Pôvodne bola táto národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1913, a tým patrí medzi najstaršie chránené lokality na Slovensku. Nad pralesom sa nachádza aj Badínsky vodopád, ktorý je často vyhľadávaný medzi turistami.

prales
greenpeace

Obmedzený vstup

Najdôležitejšou informáciou, ktorú treba vedieť predtým, než sa vyberieš navštíviť tento prales, je to, že samovoľný vstup do pralesa je zakázaný. Rozhodlo sa tak v rámci opatrení. Netreba však zúfať. Vstup je možný, ale len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, Štátnej ochrany prírody SR, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene alebo iných vedecko-výskumných inštitúcií. Dávajte si pozor, pretože aj v pralese môžete dostať pokutu. Ak sa pohybujete mimo náučného chodníka v 5. stupni ochrany, považuje sa to za priestupok.

Badínsky prales má obrovské množstvo prírodného bohatstva. Práve vďaka nemu je navrhnutý do NATURY 2000, čiže do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie, a teda je územím európskeho významu s cieľom ochrany ohrozených a vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. Hlavným dôvodom na zaradenie do zoznamu NATURA 2000 je prítomnosť biotopov, ktoré sú predmetom ochrany: silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové kvetnaté lesy,  lipovo-javorové sutinové lesy. Ďalším dôvodom sú aj živočíchy, ktoré sú predmetom ochrany. Sú to najmä: netopier obyčajný, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid či mlok karpatský. Prales navštívil v roku 2000 aj samotný princ Charles, ktorý si z neho odniesol aj sadenice brestu väzového.

lesy
mapio.net

Zoznam 10 najstarších pralesov na svete

1.Dažďový prales Tarkine, Austrália
2 Les Aracuaria, Chile
3. Les Yakushima, Japonsko
4. Borovicový les Bristlecone, Kalifornia
5. Prales Daintree, Austrália
6. Bialowieza,  Poľsko a Bielorusko
7. Amazónsky prales, Brazília a Peru
8. Les Waipoua, Nový Zéland
9. Baobabový les, Madagaskar a Južná Afrika
10. Národný les Tongass, Aliaška

les
deviantart

Dnes pralesy pokrývajú len 5% zemského povrchu. Pred 100 rokmi to bolo ešte 12%. Ničenie dažďových pralesov ide ruka v ruke s rastúcou industrializáciou. Každý rok zmizne z povrchu Zeme 130-tisíc km² pralesov. Je to plocha väčšia ako rozloha Anglicka.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech