Boeing si paten­to­val sys­tém auto­ma­tic­ké­ho nabí­ja­nia dro­nov za letu

Tomáš Kahn / 4. júna 2015 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­gia dro­nov sa posú­va dopre­du kaž­dým dňom. Jed­ným z naj­väč­ší­ch dote­raj­ší­ch prob­lé­mov bolo ich nabí­ja­nie, kvô­li kto­ré­mu bolo potre­ba vždy pri­stáť. Teraz však Boeing pri­šiel so sys­té­mom, pomo­cou kto­ré­ho je mož­né dro­ny nabí­jať aj za letu.

 

Výrobca lietadiel a obranných systémom spoločnosť Boeing sa stala tento týždeň držiteľom unikátneho patentu. Prišla totižto so systémom nabíjania bezpilotných lietadiel - dronov za letu bez nutnosti pristátia. Patent bol konkrétne pridelený vynálezcom Jamesovi Childressovi a Johnovi Viniotisovi. Celé kúzlo je v tom, že dron sa za letu pripojí k pozemnému napájaciemu zdroju, bez toho, aby bol nútený pristáť na zem. Tento systém by mohol byť obrovským uľahčením pre logistické spoločnosti, ktoré by sa už viac nemusel starať o prevádzku a nabíjanie dronov. Celý systém je ešte len vo fáze vývoja, preto si na jeho reálne budeme použitie budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať, avšak znie to viac ako zaujímavo.

 

 

zdroj: TheNextWeb

Pridať komentár (0)