Bratislavská biznis štvrť sa rozrastie. Pri Mlynských Nivách vyrastú dva projekty za 250 miliónov

  • Najvyššia budova z dvoch polyfunkčných komplexov má dosahovať až 35 poschodí
  • Pôjde o druhú rovnako vysokú budovu
  • Prvá sa nachádza v Klingerke 1
Klingerka vizualizácie
JTRE/JTRE
  • Najvyššia budova z dvoch polyfunkčných komplexov má dosahovať až 35 poschodí
  • Pôjde o druhú rovnako vysokú budovu
  • Prvá sa nachádza v Klingerke 1

Pri Mlynských nivách v Bratislave majú pribudnúť dva developerské projekty za 250 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Kalos Bratislava, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku dvoch polyfunkčných komplexov stavieb Klingerka 2 a Klingerka 3 – pozemných stavieb zameraných na kombináciu v rámci funkcie bývania, administratívy, občianskej vybavenosti a hotelového ubytovania s príslušnou technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest,“ uvádza sa v zámere.

Predpokladané náklady na prvý objekt sú 89 miliónov eur a plánovaný termín výstavby je marec 2023 až marec 2026. Predpokladané náklady na druhý objekt sú 161 miliónov eur a plánovaný termín výstavby je september 2023 až september 2026.

Navrhovaná zástavba má byť umiestnená v mestských častiach Ružinov, v katastrálnom území Nivy, a v mestskej časti Staré Mesto.

Klingerka vizualizácie
zdroj: JTRE

Územie má pôdorysný tvar pravouhlého lichobežníka a je vymedzené zo západnej strany dopravným koridorom Košickej ulice, z južnej a severnej strany mestskými radiálami ulice Prístavnej a Mlynské nivy v pokračovaní na Prievozskú ulicu, z východnej strany utlmenou prístupovou komunikáciou existujúcej obytnej zástavby rodinných domov Pláteníckej ulice, niekdajšou časťou Klingerovej kolónie,“ uvádza sa v zámere.

Klingerka 2 má pozostávať zo siedmich objektov, najvyšším má byť polyfunkčný bytový dom s 19-timi podlažiami. Klingerka 3 má pozostávať z ôsmich stavebných objektov, najvyšší z nich – administratívna budova, má mať až 35 podlaží.

Prepracovaná fasáda pripomenie históriu územia

V minulosti bola Klingerka továrňou na výrobu ľanového, konopného a jutového tovaru. Jej príbeh sa začal písať koncom 19. storočia a za vznikom stojí Rakúšan Henrich Klinger. Inšpirácia jutou ako produktom fabriky od základu zmenila pôvodne navrhovaný vzhľad fasády.

Architekti použili jednoduchý tkaný vzor juty, ktorý určil raster fasády projektu. Kancelárska budova bude mať tmavší odtieň a rezidenčná veža bude svetlejšia.

Klingerka vizualizácie
zdroj: JTRE

K 35-poschodovej rezidenčnej veži pribudne aj rovnako vysoká administratívna

Klingerka 1 pozostáva z bytovej veže a administratívneho objektu, ktoré prepája parkovací dom s 580 parkovacími miestami a ďalších približne 100 parkovacích státí je umiestnených na teréne. Občianska vybavenosť bude sústredená v parteri oboch objektov. Prirodzenou dominantou budovy bude 35-poschodová rezidenčná veža.

Veľká časť pozemku je určená pre verejný park, ktorý má ambíciu byť „srdcom“ a centrálnym verejným priestorom celej zóny. Má slúžiť aj ako priestor pre relaxáciu samotných obyvateľov, ale aj širokého okolia.

Park je veľmi dôležitým prvkom pri tvorbe kvalitného mestského prostredia a umožňuje ideálny „hmotový“ prechod od plánovanej zástavby voči existujúcim rodinným domom. Samozrejmosťou bude rozsiahla zelená strecha na parkovacom dome.

Klingerka vizualizácie
zdroj: JTRE

Klingerka chce vytvoriť v meste komunitnejšie prostredie

Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa citlivo napoja na Klingerovu kolóniu. Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta.

Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie. Samozrejmosťou je voľný koridor pre budúcu trasu električky na pozemkoch JTRE, ktorý vytvára priestorovú rezervu pre nosný dopravný systém.

Klingerka vizualizácie
zdroj: JTRE

Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej, s dostatkom aktivít pre deti.

„KLINGERKA pre nás znamená pokračovanie tvorby mestského prostredia v našich projektoch tak, aby bolo komplexné, žilo 24 hodín denne a prinášalo pre obyvateľov symbiózu bývania, práce, oddychu a rôznorodého užívania atmosféry mesta. Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou, a zároveň túžime po tom, aby KLINGERKA priniesla život tam, kde dnes nie je a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta,“ charakterizuje zámer výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Zdroje: SITA, TASR, TS JTRE

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech