Budova školy v Trenčíne prešla veľkou rekonštrukciou, vďaka ktorej patrí medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie

 • Budova školy dokončená v roku 1970 prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou
 • Kvalitná architektúra reprezentujúca periódu svojho vzniku trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti
 • Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby
 • Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (AO)
 • Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia
Michal Lešinský
 • Budova školy dokončená v roku 1970 prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou
 • Kvalitná architektúra reprezentujúca periódu svojho vzniku trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti
 • Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby
 • Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (AO)
 • Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk, autori projektu: PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Ing. Michal Lešinský, Ing. Mário Pečiť, Spolupráca: Ing. Matúš Benák (stavebná časť), Ing. Richard Hlinka (statika), Ing. Richard Ďuriš (elektroništalácia), Ing. Patrik Ružič (zdravotechnika), Ing. Adriana Pilchová (vykurovanie), Ing. Martina Lešinská (vzduchotechnika), Ing .Trško Dušan (požiarna ochrana), Ing. Cíbik Juraj (plán organizácie výstavby)

Stredná odborná škola Emila Belluša je súčasťou školského areálu v trenčianskej mestskej časti Zlatovce. Autorom školy dokončenej v roku 1970 je architekt Milan Rastislav Šavlík (1928-2003), držiteľ ceny Dušana Jurkoviča a jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej komory architektov. Stavba projektovaná ešte v uvoľnenej atmosfére konca šesťdesiatych rokov nesie výrazné znaky neskorej moderny. Štíhly štvorpodlažný monoblok školy (10x130m) dopĺňa šošovkovitý vstupný pavilón prestrešený zavesenou lanovou konštrukciou a nižší štvorcový trakt s bazénom a telocvičňou. Nosnú konštrukciu tvorí v administratívnej časti priečna rámová oceľobetóvová monolitická konštrukcia, v učebnej časti kombinovaný pozdĺžny murovaný systém s monolitickým oceľobetónovým pozdĺžnym rámom (konštrukčná výška 3,45m, modul 6,9 + 3/6,0m). Charakteristickým autorským riešením je presklená fasáda orientovaná na sever. Veľkorysé presklenie, členené subtílnymi rámami, dostatočne presvetľuje všetky chodbové trakty budovy spájajúce učebne a zároveň poskytuje takmer neobmedzený vizuálny kontakt s exteriérom.

Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Zníženie energetickej náročnosti bez výrazného zásahu do pôvodného architektonického konceptu

Cieľom komplexnej rekonštrukcie a modernizácie bolo výrazné zníženie energetickej náročnosti prevádzky stavby a zlepšenie vnútorného prostredia. Dôležitým faktorom zohľadneným pri návrhu a realizácii bolo tiež zachovanie čitateľnosti pôvodného architektonického riešenia. Výsledný vizuál zachováva tektoniku i členenie fasád, vrátane členenia výplní otvorov.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk

Najdôležitejším rozhodnutím z kompozičného hľadiska bolo zachovanie presklenej fasády orientovanej na sever, aj napriek vyššej energetickej náročnosti. Ako nová vrstva je navrhnutá metalická odvetraná fasáda s farebne akcentovanými komunikačnými priestormi (krčky, vedľajšie únikové schodisko). K výraznej úprave došlo na južnej fasáde, kde boli lineárne železobetónové markízy (nevyhovujúce tepelné mosty) nahradené systémom fixného horizontálneho tienenia s prerušením tepelného mosta v kotvení.

Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Rekonštrukcia v číslach:

Pred rekonštrukciou:
Spotreba tepla: 858,9 MWh/rok
Spotreba elektrickej energie: 136,7 MWh/rok
Energetická trieda: E
Ročné náklady na energie: 87 600 €

Po rekonštrukcii:
Spotreba tepla: 192,15 MWh/r (-77%)
Spotreba elektrickej energie: 82,2 MWh/r  (-60%)
Energetická trieda: AO
Náklad obnovy: 70 €/m3
Ročné náklady na energie: <30 000€/rok

Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Ako sa to podarilo?

Výsledkom integrovaného prístupu k navrhovaniu, zahŕňajúcemu simulácie pre hľadanie nákladového optima, je súbor progresívnych technológií a riešení.

Redukcia tepelných strát a nákladov na vykurovanie:

 • Precízne zateplenie extrudovaným polystyrénom a minerálnou vlnou hrúbky 200 milimetrov. Sanácia tepelných mostov, nahradenie železobetónových markíz.
 • Optimalizácia detailov – predsadená montáž okien do roviny tepelnej izolácie – slepé rámy z OSB dosiek.
 • Použitie výplní s hodnotou U<0,8
 • Inštalácia semi-centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou

Ohrev vody:

 • Inštalácia fototermického systému na prípravu teplej úžitkovej vody. Na streche je celkovo 96 fototermických panelov využívaných na ohrev bazénu (45%) a ako náhrada za elektroohrev TÚV (55%).
 • Optimalizácia riadiacich systémov

Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Osvetlenie:

 • Odstránenie horizontálnych železobetónových tieniacich deliacich prekladov a sklobetónových nadsvetlíkov okien všetkých učební – zvýšenie prístupu denného svetla v učebniach o 50%
 • LED osvetľovacia sústava s inteligentným riadením na základe snímačov jasu. Fotovoltický systém tvorí 117 kusov panelov á 270Wp/31,5kWp. Sústava je doplnená akmulátorom s kapacitou batérie 39,9kVA.

Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Zobraziť celú galériu (15)
zdroj: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Vetranie:

 • Hybridný systém núteného vetrania  s rekuperáciou tepla.
 • Kontrolované automatické prirodzené vetranie s čidlom CO2/Rh/Teploty v každej triede.  Individuálne nastaviteľný výkon vetrania Kombinovaný výkon vzduchotechnických jednotiek – 2,18 kWh/m2/r (energetická trieda A)
 • Nočné predchalenie (automatické prirodzené vetranie, deaktivácia vykurovania a vzduchotechniky)

Na základe simulačných predpokladov, je potenciál úspor viac ako 50 tisíc € za rok, pri súčasnom zlepšení vnútorného prostredia stavby. Čo je ambiciózne číslo. Reálna úspora bude priebežne vyhodnocovaná meracím a monitorovacím systémom spotreby tepla aj elektriny.

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech