Čaká Slovensko čiastočná dekriminalizácia drog? Za jointa už môže hroziť len pokuta

  • Slovensko plánuje krok k čiastočnej dekriminalizácii malého množstva drog.
v1
unsplash.com/facebook.com/marihuanna
  • Slovensko plánuje krok k čiastočnej dekriminalizácii malého množstva drog.

„Dnes sme spolu s doktorom Okruhlicom a profesorom Čentéšom predstavili nový zákon o držbe drog. Súčasná protidrogová legislatíva je podľa nášho názoru neudržateľná,“ vyjadrila sa Lucia Žitňanská.

Podľa oficiálnych štatistík až 30% mladých ľudí vyskúšalo marihuanu. Inými slovami: Každému tretiemu mladému človeku na Slovensku dnes hrozí alebo by mohlo hroziť trestné stíhanie a následne väzenie alebo podmienka.  Aj napriek tomu, že ľuďom hrozia prísne tresty prieskumy zistili nárast v experimentovaní s marihuanou u mladých ľudí. Aj tieto zistenia vedú k záverom, že súčasný právny stav nemá ani odstrašujúci, ani preventívny účinok.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: pinterest.com

Novou právnou úpravou sa zavedú hraničné množstvá drog, od ktorých sa bude odvíjať trestnosť daného skutku. Pre každý druh drogy má byť stanovené, aký objem predstavuje jej nepatrné množstvo:

– marihuana 1 gram,

– pervitín 0,2 gramu,

– heroín 0,5 gramu,

– kokaín 0,3 gramu,

– extáza 0,8 gramu alebo do troch tabliet.

Cieľom návrhu zákona je, aby za rovnaké množstvá drogy boli udeľované rovnaké tresty, čo dnes na základe nejednoznačnej právnej úpravy a nepredvídateľného postupu súdov nie je možné garantovať.

„Aj keď držba akéhokoľvek množstva drogy aj naďalej zostane protiprávnym konaním, len držba nepatrného množstva drogy (odstraňujeme vágny pojem „na vlastnú spotrebu“) bude trestaná ako priestupok,“ napísala Žitňanská.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: unsplash.com

Osobám mladším ako 18 rokov bude namiesto priestupkovej pokuty nariadená diagnostika, resp. ochranná liečba. Na priestupky bude stanovená priestupkovú recidívu, to znamená že opakovaný priestupok v priebehu 12 mesiacov už bude znamenať trestnosť daného skutku.

„Uvedomujeme si, že zákon pravdepodobne vzbudí veľkú pozornosť verejnosti a sme pripravení na dlhú a ťažkú diskusiu. Jednak v pripomienkovom konaní, tak aj neskôr v parlamente,“ vyjadrila sa Žitňanská.

Návrh zákona by mohol nadobudnúť účinnosť už 1. marca 2018. Žitňanská dnes na pôdu ministerstva pozvala aj poslancov Národnej rady SR, v prítomnosti ktorých chcela návrh predstaviť. Nedostavil sa žiaden.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK