Cards Against Huma­ni­ty zaro­bi­lo počas Black Fri­day 71 000 dolá­rov pre­dá­va­ním ničo­ho

Rišo Néveri / 28. novembra 2015 / Lifehacking

Tím za zná­mou spo­lo­čen­skou kar­to­vou hrou Cards Against Huma­ni­ty sa na ame­ric­ký “svia­tok” Black Fri­day roz­ho­dol vytvo­riť tro­cha inú akciu…

 

Na stránke sa nenachádzalo nič iné, iba formulár na vyplnenie osobných údajov, údajov kreditnej karty, nadpis "Daruj Cards Against Humanity 5 dolárov" a tlačidlo na potvrdenie darovania čiastky. Pred darovaním však musel každý potvrdiť, že pochopil čo dostane za svoje peniaze - nič. Je to až neuveriteľné, ale stránka získala až 71 145 dolárov.

 

 

Prečo by ľudia dali projektu 5 dolárov za nič? Pravdepodobne väčšina pochopila, že sa jedná o žart a tú päťku brali ako sprepitné, či poďakovanie, keďže je hra dostupná na stiahnutie aj zadarmo.

"Tento rok sme svojim zákazníkom ponúkli jedinečnú skúsenosť - možnosť kúpiť od nás nič za 5 dolárov. Našu stránku spolu s obchodom sme nahradili jednoduchým formulárom, kde ste nám mohli darovať 5 dolárov. 11 248 ľudí nám čiastku darovalo, 1 199 nám darovalo vyššiu čiastku a jeden nadchnutý fanúšik nám dokonca daroval 100 dolárov! Naša spoločnosť je známa akciami charitatívneho fundraisingu. Od roku 2012 sme vyzbierali približne 4 milióny dolárov pre rôzne organizácie a vytvorili aj štipendiá určené pre ženy, ktoré túžili študovať vedu. Takže na čo sme minuli zbierku? Nechali sme si ju a rozdelili. Tu je zoznam, kto z nás si čo kúpil."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár (0)