Chceš študovať v zahraničí? Oxbridge Admissions ti pomôže

  • Vyskúšať si štúdium v zahraničí je pekne veľké sústo, do ktorého sa nie všetci chcú zahryznúť. Je to jedinečná skúsenosť, vďaka ktorej človek spozná nový svet, nových ľudí, nové myšlienky a spôsoby myslenia. Spozná hlavne sám seba. Oxbridge Admissions robí skvelú vec. Motivuje mladých ľudí k štúdiu na prestížnych školách, pomáha im s prihláškami, podporuje ich a ukazuje, že človek by sa nikdy nemal vzdať svojich snov.
toto
  • Vyskúšať si štúdium v zahraničí je pekne veľké sústo, do ktorého sa nie všetci chcú zahryznúť. Je to jedinečná skúsenosť, vďaka ktorej človek spozná nový svet, nových ľudí, nové myšlienky a spôsoby myslenia. Spozná hlavne sám seba. Oxbridge Admissions robí skvelú vec. Motivuje mladých ľudí k štúdiu na prestížnych školách, pomáha im s prihláškami, podporuje ich a ukazuje, že človek by sa nikdy nemal vzdať svojich snov.

Prečítajte si rozhovor s Alžbetou Dlhou, prezidentkou Oxbridge Admissions, ktorá sa z nitrianskeho gymázia dostala až na University College London.

Pre koho sú vaše služby určené? Je to výlučne pre stredoškolákov smerujúcich na zahraničné univerzity alebo aj pre samotných vysokoškolákov, ktorí majú záujem študovať v zahraničí?

Vznikli sme v roku 2011 s misiou pomáhať talentovaným stredoškolákom prekonávať bariéry na ceste za kvalitným vzdelaním na elitných zahraničných univerzitách. Zakladateľmi združenia sú Lukáš Boško, Peter Vanya a Michaela Liptáková, ktorí boli v tom čase študentmi bakalára v UK, od začiatku sme sa teda sústredili na tento stupeň. Tím sa odvtedy rozrástol na 36 členov, no naše zameranie na budúcich maturantov stále ostáva.

Štruktúra prijímacieho konania na postgraduálne štúdium v zahraničí sa líši medzi univerzitami a odbormi, preto je dávať všeobecné rady komplikovanejšie. Radi však prepojíme záujemcov o postgraduálne štúdium v zahraničí so súčasnými študentmi, počas rokov fungovania sme získali širokú sieť skvelých ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami radi pomôžu.

11231213_901319343286401_606616122301753180_o

Čo by ste mladým ľudom poradili? Ako sa dostať na tie najprestížnejšie univerzity? Akú rolu v tom hrajú mimoškolské aktivity?

Mimoškolské aktivity sú pri prestížnych univerzitách kľúčové. Študent musí dokázať, že je proaktívny, vie, čo vybraný odbor obnáša a trávi čas aktivitami, ktoré mu pomôžu získať relevantné skúsenosti už počas stredoškolského štúdia. Mimoškolské aktivity potom tvoria obsah motivačného listu, tzv. Personal Statementu, ktorý je vo Veľkej Británii hlavnou časťou prihlášky a univerzita na základe neho urobí rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí študenta.

Takáto požiadavka je na domáce pomery trochu neštandardná, no dáva zmysel. Štúdium v zahraničí si vyžaduje veľa snahy a finančnú investíciu, preto univerzita chce vidieť záväzok a odhodlanie. Osobne si myslím, že dobrý základ mimoškolských aktivít je pre slovenských študentov možno dôležitejší ako pre iných uchádzačov. Na našich stredných školách a gymnáziach nemáme možnosť študovať odborné predmety, preto sú mimoškolské aktivity často jediným spôsobom ako získať schopnosti, ktoré pomôžu excelovať na univerzite vonku.

Všeobecný návod na úspech neexistuje, ale mimoškolskými aktivitami rozhodne nemyslím len certifikáty či predmetové olympiády. Dobrovoľníctvo, neplatené pracovné skúsenosti či vzdelávanie cez literatúru a online kurzy sú všetko cenné body naviac.


Prijímací proces je častokrát problematický a zdĺhavý. Ako presne študentom pomáhate?

Prijímací proces vo Veľkej Británii si určite vyžaduje viac odhodlania a snahy počas dlhšieho obdobi,a ako ten na slovenských alebo českých univerzitách, no nenazvala by som ho problematickým či zdĺhavým. Na podanie prihlášky existuje ústredný online systém UCAS, kde študent môže poslať jednu prihlášku pozostávajúcu z motivačného listu a odporúčania na 5 univerzít. Nasleduje výber univerzitou, v prípade univerzít ako Oxford a Cambridge aj osobný pohovor a ideálne, následné podmienečné prijatie študenta.

 

Ponuka na štúdium je podmienená výsledkami maturity a jazykového certifikátu, všeobecne platí, že čím je odbor kvalitnejší, tým vyššie akademické výsledky požaduje. V niektorých odboroch ako právo a medicína proces zahŕňa aj špecializované testy.

 

V Oxbridge Admissions plníme rolu sprievodcu a mentora študentov počas trvania celého tohto procesu. Našimi workshopmi sa dozvie o možnosti štúdia v zahraničí, na našej webstránke a blogu zistí viac informácii o tom, ako celý prijímací proces funguje, ako si vybrať a financovať univerzitu a o osobných skúsenostiach Slovákov a Čechov, ktorí študujú vonku. Hlavným pilierom našich aktivít ostáva online poradenstvo a oprava motivačných listov, ktoré poskytujeme bez nároku na honorár.

12036526_903777643040571_7785588546011053211_n


O aké školy sa vlastne jedna? Sú to len univerzity v Anglicku?

V rámci Oxbridge Admissions sa zameriavame na top univerzity vo Veľkej Británii, najmä Anglicku a Škótsku, keďže s tými máme najviac osobných skúseností. Náš tím sa však neustále rozrastá a máme dobrovoľníkov so skúsenosťou z Nemecka, Holandska, Rakúska, Spojených Štátov, k tomu na našej webstránke študenti nájdu príbehy zo štúdia v ázijských krajinách. Keďže komunita Slovánkov a Čechov v zahraničí je pomerne úzko spojená, študentov vieme vždy nasmerovať na niekoho, kto zažil štúdium aj vo viac exotických častiach sveta.

 

Je pravda že na štúdium v zahraničí majú len tie „bohatšie“ deti? Aké iné možnosti okrem rodičovských peňaženiek existujú?

Určite nie, je to jeden z mýtov, ktoré sa snažíme búrať. Vo Veľkej Británii je najväčšou položkou školné, ktoré je však plne pokryté pôžičkou od Britskej vlády a spláca sa až po ukončení štúdia. Možností na pokrytie životných nákladov je niekoľko, od štipendií od univerzity, grantov nadácii na Slovensku, súkromných sponzorov po prácu popri škole. Platí tiež, že čím lepšia univerzita, tým viac peňazí reinvestuje do študentov, napríklad cez štipendiá a granty založené na sociálnej situácii rodiny študenta.

Talentovaní študenti, ktorí mieria na elitné univerzity by sa preto peňazí určite nemali báť, nie sú prekážkou.

totototottt


Čo Slovákom bráni odísť? Aké sú najčastejšie problémy?

Veľakrát sa stretávame s bariérami v informovanosti študentov a to nielen, pokiaľ ide o financie. Počet tých, ktorým pomáhame sa každý rok zvyšuje, no študovať v zahraničí stále nie je bežné. Záujemcovia nevedia, na koho sa obrátiť, kde začať a riadiť sa pri takom dôležitom kroku akým je výber školy náhodnými informáciami online môže byť desivé.

V Oxbridge Admissions sa preto informácie snažíme sprostredkovať nielen cez náš web, ale podať pomocnú ruku aj cez osobné konverzácie. Práve v marci a apríli plánujeme turné workshopov po školách na Slovensku a v Čechách, kde sa s nami študenti môžu stretnúť. Vieme tak lepšie odpovedať na ich otázky a dosiahnuť aj tých, ktorí by sa o možnosti štúdia vonku inak nedozvedeli.

tototot


Prednedávnom sme publikovali rozhovor s Ondrom Komorom, ktorý taktiež študoval inžinierstvo na Univerzite v Cambridge. Zhodnotil, že poznatky slovenských spolužiakov sú veľmi kvalitné, častokrát tej teórie vedia viac. Čo si o tom myslíte? Mala by byť univerzita knižnicou, startupom alebo niečím medzi tým?

Nedá sa to generalizovať. Sama som študentkou biznisu a informačných technológii, preto by mi knižnica a teoretické poznatky na získanie relevantných zručností nestačili. Pre štúdium biznisu je podľa mňa dôležité prepojenie s praxou, tomu sa mojim kamarátom na Slovensku nedostáva. Veľkú časť môjho odboru tvoria projektové práce s firmami z rôznych sektorov a pracovné skúsenosti, som preto presvedčená, že som si vybrala dobre.

To samozrejme nedáva zmysel pre každého. Ondro má za sebou inžinierske štúdium a je známe, že úroveň výučby prírodných vied a technických predmetov na Slovensku je veľmi vysoká. Nepochybujem o tom, že absolventi britských a slovenských univerzít v týchto odboroch majú porovnateľné znalosti. Pridanou hodnotou v zahraničí je však určite flexibilita v zameraní, rozsah pracovných ponúk už počas štúdia a komunita proaktívnych študentov a nátlak, ktorý takéto prostredie vytvára na neustále zlepšovanie sa.

12095059_901317969953205_8286442298475017125_o


Prečo by sa mladí ľudia mali vracať späť na Slovensko? A mali by sa vôbec?

Návrat na Slovensko po absolvovaní školy vonku vidím ako skvelú príležitosť. Mojim osobným dôvodom je obrovský rozsah veľmi zaujímavých možností, ktoré Slovensko ponúka. V porovnaní so zahraničím sa tu dajú vplyvné projekty robiť jednoduchšie a absolventi prestížnych univerzít majú skvelú pracovnú morálku, praktické zručnosti a odhodlanie, ktoré by boli v takýchto projektoch dobre využité.

Vnímam preto veľmi pozitívne, že v kruhu mojich priateľov a známych sa väčšina z nás chce po univerzitnom štúdiu a nazbieraní skúseností vrátiť na Slovensko. Aj keď nám to veľa ľudí neverí.

Alžbeta Dlhá

Alžbeta Dlhá


Zaujímala by ma osobná skúsenosť s prácou v Oxbridge Admissions. Čo si na svojej práci vážite najviac, čo si z nej odnášate?

Pomoc Oxbridge Admissions som zažila pred pár rokmi na vlastnej koži, keď som ako stredoškoláčka snívala o štúdiu v Anglicku. Pamätám si, aké frustrujúce bolo hľadať informácie a pozerať sa na rozpočty toho, koľko by štúdium vonku mohlo stáť. Ako študentka gymnázia v Nitre som nepoznala nikoho, kto by mal podobnú skúsenosť a vedel by mi poradiť. Keď som spoznala ľudí z Oxbridge Admissions, videla som, že na aj top univerzitách ako Oxford a Cambridge študujú Slováci z mäsa a kostí a veľmi ma to povzbudilo.

Teraz som na druhej strane procesu a vidím, že práve v osobnom kontakte je najväčšia pridaná hodnota našej pomoci. Najviac ma teší, keď nám študenti vravia, že sme im dodali odvahu a sebavedomie, že ich snaha má reálnu šancu na úspech. Je skvelé vidieť, ako pár hodín nášho času môže šikovných stredoškolákov nasmerovať na správnu cestu a pomôcť im dosiahnuť svoj sen. Našou víziou do budúcnosti je robiť to vo veľkom tak, aby sa o možnostiach štúdia v zahraničí dozvedeli talentovaní študenti po celom Slovensku, bez ohľadu na ich prostredie či finančné pomery.

Alžbeta Dlhá

Zdroj fotografií: Oxbridge Admissions, Paula Pisarčíková, archív Alžbeta Dlhá zdroj titulnej fotografie: archív Alžbeta Dlhá

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech