Chce­te písať ako Eins­te­in? Žia­den prob­lém

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. mája 2015 / Lifehacking

Pred­stav­te si, že napí­še­te kli­en­to­vi sprá­vu tak, ako by ju písal sám Albert Eins­te­in. Táto mož­nosť sa nekom­pro­mis­ne blí­ži vďa­ka nové­mu pro­jek­tu na por­tá­li Kicks­tar­ter, kto­rý má v plá­ne zme­niť Eins­te­i­nov ruko­pis do pou­ži­teľ­né­ho pís­ma pre všet­ky zaria­de­nia.

 

Na čele tohoto projektu je typograf Harald Geisler a tanečníčka Elizabeth Waterhouse, ktorí starostilo analyzovali poznámky z archívu Alberta Einsteina. Trvalo im 6 mesiacov, aby vyvinuli funkční prototyp a peniaze, ktoré žiadajú na Kickstarteri budú slúžiť na dokončenie písma.

V čase napísania článku už dokázali autori vyzbierať 27.002 dolárov , pričom pôvodná požadovaná suma bola $15.000. Čo znamená vysokú pravdepodobnosť, že písmo už čoskoro uzrie svetlo sveta.

 

 

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)