Chocomaze – Ručne vyrábaná slovenská čokoláda, ktorej príchuť si môžeš navrhnúť sám

  • Slovenská čokoláda nekončí za dverami supermarketov.
collage
  • Slovenská čokoláda nekončí za dverami supermarketov.

Katalin Papp Varghová založila Chocomaze sama pred vyše tromi rokmi. K čokoláde sa dostala zaujímavou cestou – cez politiku. Vďaka svojmu štúdiu medzinárodných vzťahov a snahe pracovať v politike sa totiž dostala do Bruselu.

V Belgicku si neprekvapivo zamilovala kvalitnú čokoládu. Rozhodla sa pokračovať štúdiom marketingovej komunikácie a nakoniec robila projekt pre jednu tamojšiu malú čokoládovňu. Keď sa potom po návrate domov rozhodla skúsiť podnikanie, čokoláda bola očividným rozhodnutím.

3x3-50g

foto: chocomaze.sk

Rozhodla sa na Slovensku preraziť s kvalitnou, ručne vyrábanou čokoládou. A aby sa odlíšila od konkurencie (ktorú na Slovensku našťastie má), pridala medzi svoje produkty možnosť navrhnúť si z dostupných ingrediencií vlastnú príchuť.

„V prvom rade mi osobne chý­bala kre­a­ti­vita v mojej práci, preto som sa roz­hodla pod­ni­kať. A keď som sa už roz­hodla pre čoko­ládu, chcela som, aby si každý mohol pre­žiť len trošku kúzlo výroby čoko­lády, aby si mohol vybrať ingre­dien­cie sám. Aj ja som mala rada ako malá štu­dent­skú pečať, ale žela­tínu by som z toho veľmi rada vyne­chala. Najprv som roz­mýš­ľala o výrobe pra­li­niek, ale kvôli legis­la­tív­nym pre­káž­kam som rad­šej zostala pri tabuľ­ko­vej výrobe a z toho som chcela vytiah­nuť to maxi­mum,“ povedala v rozhovore pre StartItUp zakladateľka Katalin Papp Varghová.

V Chocomaze Návrhárovi si môžeš vybrať zo štyroch základov – od bielej, cez mliečnu a horkú až po čiernu s 80,1% obsahom kakaa. Na ne si potom môžeš nakombinovať rôzne posýpky ako sušené ovocie, lieskovce, korenie, alebo dokonca aj mak, haribo cukríky, či soľ.

12096076_1076570975695843_8569567680873255408_n

foto: FB/CHOCOMAZE

Čokoládu vyrábajú z vysoko kvalitných surovín a dávajú si záležať, aby zákazník dostal presne to, čo si vymyslel. Okrem kvalitnej čokolády im záleží aj na kvalitnej prezentácii produktov.

„Chcela som už od začiatku, aby sme nero­bili len chutné čoko­lády, ale uká­zali, že aj na Slo­ven­sku sa dajú robiť nadš­tan­dardné pro­dukty, ktoré sa vedia umiest­niť aj na zahra­nič­nom trhu. A k tomu je potrebný nie­len dobrý pro­dukt, ale aj dobrý dizajn. Nás dizajn pre­šiel cez via­ceré zmeny počas uply­nu­lých rokov, našli sme nášho „dvor­ného dizaj­néra“, kto­rým je Róbert Szabó. Každý máme svoj vlastný nápad, on nie­kedy extrém­nej­šie, ale vždy si náj­deme kom­pro­mis, ktorý bude v pros­pech čoko­lády a značky.“

tabulkov

foto: chocomaze.sk

O kvalite čokolád svedčia aj ocenenia, ktoré za tri roky stihli nazbierať. Medzi najprestížnejšie patrí gastronomický „Oscar“ Great Taste 2015 za čokoládu Pinot Noir a bronzová International Chocolate Award za čokoládu Salty’N Sweet.

Chocomaze je dôkazom, že na Slovensku je po kvalite a inovatívnom prístupe dopyt aj pri tak tradičnom produkte, akým je čokoláda. A aj keď je o niečo drahšia ako klasika zo supermarketu, aspoň raz za čas sa určite oplatí.

pinot-noir_198

foto: chocomaze.sk

saltyn-sweet_176

foto: chocomaze.sk

zdroj titulnej fotografie: archív KPV / FB/CHOCOMAZE

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK