Táto ručne vyrábaná slovenská čokoláda sa kvalitou vyrovná tým najlepším na svete!

  • Keď sa povie slovenská čokoláda, väčšine z nás napadne niečo masovo produkované a nie nejak extra kvalitné. No nemusí to tak byť.
collagge
  • Keď sa povie slovenská čokoláda, väčšine z nás napadne niečo masovo produkované a nie nejak extra kvalitné. No nemusí to tak byť.

Čokoláda LYRA vznikla v roku 2008 ako dielo Karola Stýbla a Milana Lukáča. Ručne vyrábaná a vysoko kvalitná čokoláda je aj po šiestich rokoch na Slovensku unikátom.

“Naša filo­zo­fia je ponúk­nuť naj­vyš­šiu kva­litu za tak pri­ja­teľnú cenu ako sa dá. Kva­litná čoko­láda nikdy nemôže stáť toľko ako super­mar­ke­tová. Už len tým, že naše kaka­ové bôby sú viac ako dva­krát tak drahé. Samoz­rejme, nepou­ží­vame náh­rady tukov a nemáme plno­au­to­ma­ti­zo­vanú výrobu atď. Avšak mnohí naši kli­enti, zvlášť v zahraničí, nám vyčí­tajú, že sme prí­liš lacní na to, akú kva­litu ponú­kame,” hovorí v rozhovore pre StartItUp zakladateľ Karol Stýblo.

13113001_592027784296764_6545513800105305992_o

Lyra vytŕča z radu nielen filozofiou, ale aj ingredienciami, ktoré používa. Na rozdiel od mainstreamových čokolád si zakladá aj na tom, aby jej produkty boli čo najzdravšie. Samozrejme, stále sú to cukrovinky, no aj medzi sladidlami existujú zdravšie možnosti ako biely cukor.

Medzi ich produktami teda nájdeš medovú čokoládu, čokoládu sladenú stéviou či cukrom z kokosových kvetov. Popri neobyčajných sladidlách používajú napríklad vo svojich čokoládach Mandala ingrediencie ako kvety fialiek a ruží alebo listy mäty.

lyra_produkt-541

Okrem neobyčajných a kvalitných ingrediencií firme záleží aj na prezentácii svojich produktov. Všetky obaly vyzerajú perfektne, no ani samotné čokolády sa nemajú za čo hanbiť. Popri klasických tabuľkách ponúkajú aj ručne maľované alebo posypávané čokolády.

“Zámerne sa sna­žíme robiť pro­dukty, kde sa niečím od kon­ku­ren­cie líšime. A v kva­lite, kde nero­bíme kom­pro­misy. Nech­ceme sa biť s Kraf­tom alebo Nestle. Nech­ceme robiť indus­triálne a vo veľ­kom, chceme aby nám naši zákaz­níci, kto­rých pova­žu­jeme za čle­nov našej rodiny, mohli vždy dôve­ro­vať. Ručíme za to, že v kaž­dom jed­nom kúsku čoko­lády, ktorý vyšiel od nás, je to naj­lep­šie, čo vieme dať,” hovorí Stýblo, ktorý je jedným zo štyroch ľudí na svete s titulom Fino Aroma Master Chef Chocolatier.

lyra_produkt-561

O kvalite svedčia aj zlaté hviezdy Great Taste 2015 a 2014, ktoré udeľuje 400 členná porota tým najlepším z 10 000 vzoriek. Toto ocenenie sa považuje za jedno z najvyšších, aké sa v gastronomickom svete dajú dostať. Lyra ho dostala za svoje produkty ABSOLUT a Mandala.

Lyra dokazuje, že svet čokolády na Slovensku nekončí za dverami supermarketov. A aj napriek tomu, že je o niečo drahšia, za tú kvalitu to naozaj stojí.

lyra_produkt-47

honey

zdroj fotografií: startitup.sk/lyrachocolate.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech