Chytré kombo-fotky, ktoré spá­jajú dva abso­lútne roz­dielne obrázky v jeden sku­točne netra­dičný

Ľudovít Nastišin / 7. januára 2016 / Tools a produktivita

Auto­rom týchto výtvo­rov je Step­hen McMen­namy. Jeho séria kombo-fotiek spája dva oči­vidne nesú­vi­siace obrázky do jed­nej snímky, čo vytvára neuve­ri­teľný obsa­hový kon­trast. Dvo­j­ica fotiek je spo­jená tak­mer na nepoz­na­nie a cie­ľom je pre­zen­to­vať mas­hup sur­re­a­lity, fan­tá­zie a rea­lity.

stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-01stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-010stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-02
stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-03stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-04stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-05stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-06stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-07stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-08stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-09stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-011stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-012stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-013stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-014sketcher_vspolupraci

Zdroj: Sketcher.sk, Autor foto­gra­fií: Step­hen Mcmen­namy

Pridať komentár (0)