Delia spustila bezplatný rozvoz slovenských potravín v Bratislave. Otvára aj vlastné kaviarne

  • Slovenská Delia otvorila svoj prvý obchod v roku 2015
  • Dnes má 33 predajní a 2 kaviarne v Bratislave
  • Tržby spoločnosti dosiahli v roku 2017 celkom 7,964 milióna eur
deliacover
Delia, pexels.com
  • Slovenská Delia otvorila svoj prvý obchod v roku 2015
  • Dnes má 33 predajní a 2 kaviarne v Bratislave
  • Tržby spoločnosti dosiahli v roku 2017 celkom 7,964 milióna eur

Väč­ši­nový po­diel ak­cií siete pre­dajní De­lia vlastní od roku 2017 fi­nančná sku­pina Arca Ca­pi­tal, ktorá je od za­čiatku pro­jektu aj jej fi­nanč­ným in­ves­to­rom. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. v roku 2017 zvýšila zisk o 174 % na 275 112 eur a tržby jej klesli o 74 % na 76 166 eur. Spo­loč­nosť už dáv­nej­šie in­for­mo­vala, že jej am­bí­cie s De­liou sa ne­ob­me­dzujú len na hlavné mesto a jeho oko­lie a s pro­jek­tom má veľké plány.

Expan­do­vať chcela do ďal­ších re­gi­ó­nov aj za­hra­ni­čia. Kon­cept obo­ha­cujú aj ka­viar­ňami či ta­lian­skymi po­tra­vi­nami. Spoločnosť Delia potraviny, s.r.o. v roku 2017 zvýšila stratu o 29 % na -1,550 mil. Eur a tržby jej narástli o 116 % na 7,964 mil. eur.

Me­dzi mo­der­ni­zá­cie siete De­lia patrí aj e-shop s do­náš­kou po­tra­vín v rámci Bra­ti­slavy. Po vzore siete Tesco tak zá­kaz­ní­kom umož­nili na­ku­po­vať z po­hod­lia do­mova. Cel­kový kon­cept De­lie cieli najmä na pra­cu­jú­cich ľudí, ktorí ne­majú čas na dlhé ná­kupy. Od veľ­kých hrá­čov sa jej darí od­lí­šiť svo­jou kon­cen­tro­va­nou po­nu­kou to­va­rov na ma­lom pries­tore, ktorú do­pl­nila aj vý­be­rom pe­ká­ren­ských, cuk­rár­skych či la­hôd­ko­vých vý­rob­kov.

Najnovšie spoločnosť kvôli dopravným obmedzeniam v Bratislave oznámila zavedenie úplne bezplatného rozvozu.

Inšpiráciou pre zavedenie dopravy zdarma v rámci Bratislavy boli dopravné obmedzenia, ktoré v týchto dňoch/mesiacoch výrazne ovplyvňujú život Bratislavčanov. Nakoľko sme Bratislavčania aj my, vieme, aký dopad majú tieto obmedzenia na každodenné aktivity, akými je napríklad aj nakupovanie potravín. Toto bolo našou motiváciou a preto sme sa rozhodli pokúsiť sa aspoň týmto spôsobom uľahčiť každodennú rutinu nakupovania pre všetkých, ktorých sa dopravné obmedzenia môžu dotknúť,” povedal pre Startitup Robert Taddeo zo spoločnosti Delia.


Delia svoj rozvoz potravín zatiaľ len rozbieha a aj preto v počte objednávok za konkurenciou zaostáva. Do ponuky však momentálne zalistovala stovky slovenských produktov, čo môže byť v dnešnej dobe kľúčovým ťahákom.

Nakoľko je eDelia úplne novým konceptom online nakupovania, ktorý vznikol iba prednedávnom, toto číslo zatiaľ nie je až tak vysoké. Počet objednávok však k našej radosti rastie každým týždňom a niektoré dni sa počtom objednávok hýbeme už v desiatkoch,  no v rámci konkurenčného boja by sme neradi uvádzali konkrétne čísla,” dopĺňa R. Taddeo.

Najkratší možný čas doručenia nákupu v prípade Delia rozvozu sú 2 hodiny od jeho objednania, pričom hodinu pred plánovaným doručením tovaru ti príde sms správa. Oproti bežnému nákupu v kamennej predajni môže byť benefitom aj to, že na rozvoz sú vyberané len najčerstvejšie výrobky s najdlhšou dobou spotreby.

Samostatné kaviarne

Na Slovensku začali pribúdať aj takzvané Delia Café. Celkom prvá kaviareň tejto spoločnosti vznikla minulý rok v lete a to v bratislavskom Poluse, s ponukou neapolskej kávy Kimbo. Novinkou boli a interaktívne stoly s obrazovkami, kde si môžeš napríklad prečítať noviny. Najnovším marcovým prírastkom je kaviareň Delia Coffee v OC Aupark.

„Delia potraviny už od začiatku svojej pôsobnosti na trhu ponúkajú v rámci svojich obchodov aj malý priestor určený na posedenie pri káve. V súčasnosti sme sa rozhodli v rámci biznis centier otvoriť aj nový koncept samotných typických kaviarní. Do budúcnosti plánujeme tento koncept ďalej rozvíjať a rozširovať v závislosti od počtu ponúkaných atraktívnych priestorov,” uzatvára.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech