Developer chce zmeniť tvár Bratislavy a postaviť peší most cez Dunaj

  • Atmosféru Eurovei budeš môcť čoskoro zažiť aj v Petržalke.
podnikatelka47
jtre.sk
  • Atmosféru Eurovei budeš môcť čoskoro zažiť aj v Petržalke.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorý vyjadruje jej víziu rozvoja hlavného mesta v nasledujúcich rokoch. Spoločnosť pôsobí ako developer vo viacerých častiach hlavného mesta, ale v posledných rokoch sa jej rozvojové projekty sústreďujú v jednej z najcennejších lokalít Bratislavy – pozdĺž dunajského nábrežia.


Práve rozšírenie a rozvoj centra mesta na oboch stranách Dunaja, prepojeného kvalitnou verejnou dopravou, považuje J&T REAL ESTATE za kľúčový smer v ďalšom rozvoji Bratislavy, ktorý ju kvalitou prostredia priblíži moderným európskym metropolám. 

Téma kontaktu mesta s riekou sa stala najdôležitejšou  témou Bratislavy. Nábrežie sa postupne mení a rieka Dunaj, pôvodne bariéra, sa stáva kľúčovým spojovacím prvkom mesta. Potenciál rozvoja Bratislavy tkvie predovšetkým v doposiaľ nevyužitých územiach pri Dunaji. Bratislava sa až donedávna rozvíjala len na ľavom brehu Dunaja, výsledkom čoho je úplne rozdielny charakter oboch nábreží.

Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu, a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, sa centrum mesta môže postupne „preliať” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ vysvetľuje podstatu Spojenej Bratislavy Peter Korbačka z J&T REAL ESTATE.

Atraktívne nábrežie podľa neho spojí Bratislavu nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí, pričom zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji.

Nová električková trať aj peší most

Spojená Bratislava znamená aj zlepšenie kvality dopravy, s ktorou je spätá možnosť zvoliť si kombináciu viacerých spôsobov presunu v meste. Chodci, cyklisti aj motoristi by sa v rámci nového centra mesta mali presúvať z miesta na miesto tak, aby si neprekážali a neobmedzovali sa.

Zároveň by ich malo lákať uprednostniť presun peši, na bicykli alebo verejnou dopravou pred individuálnou prepravou autom. Práve k tomuto cieľu smerujú návrhy nových dopravných prepojení medzi oboma brehmi.

Hlavným urbanistickým motívom rozvoja nábreží na oboch stranách Dunaja je centrálna os, ktorá prepája protiľahlé hlavné námestia pri Eurovei v existujúcej zóne Pribinova a v zóne budúceho Nového Lida.

Zhmotnením tejto osi by mal byť nový peší most, ktorý by sa zároveň stal symbolom prepojenia jadra nového centra mesta. Námestia, v budúcnosti prepojené peším mostom, vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke.

Dôležitou súčasťou zámerov na oboch stranách Dunaja z pohľadu J&T REAL ESTATE je rozvoj verejnej dopravy. Nosným dopravným systémom sa má stať električka.

Aktuálny návrh v rámci konceptu Spojenej Bratislavy predpokladá do roku 2022 vybudovanie nových električkových tratí Ružinovskej a Petržalskej radiály.

Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na centrum – Ružinov môžu byť raz Nové Lido, ako aj samotná Petržalka, pohodlne prepojené nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Investor žiada o Štatút významnej investície, aby sa sa realizácia projektu urýchlila

S cieľom dosiahnuť čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu realizáciu zámeru Spojenej Bratislavy podáva spoločnosť J&T REAL ESTATE podklady k žiadosti o získanie štatútu významnej investície.

Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetlil výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavol Pelikán.

„Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií,“ dodal.

Projekt je ešte len na začiatku, no už teraz sme v očakávaní, aký bude výsledok.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech