Digitálne platformy už nebudú rajom finančných machinácií. Štát chce predajcov kontrolovať

  • Štát by mal získať presnejšie údaje o príjmoch z digitálnych platforiem
  • Týkať sa to bude domácich predajcov
  • Automatická výmena informácií medzi prevádzkovateľom a príslušným orgánom by mala byť povinnosťou
kontrola
Ilustračný obrázok, Unsplash/@homajob/@goumbik
  • Štát by mal získať presnejšie údaje o príjmoch z digitálnych platforiem
  • Týkať sa to bude domácich predajcov
  • Automatická výmena informácií medzi prevádzkovateľom a príslušným orgánom by mala byť povinnosťou

Prevádzkovatelia digitálnych platforiem by mali od začiatku budúceho roka poskytovať štátu informácie o predávajúcich. Tieto údaje sa budú zdieľať aj s ostatnými štátmi EÚ.

Ako uvádza TASR, vyplýva to z návrhu novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý Ministerstvo financií SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania. Úprava vychádza zo smernice Rady EÚ z marca minulého roka.

Kontrola domácich predajcov

Nová smernica má podľa rezortu financií pomôcť získať lepšie informácie o domácich predávajúcich a zlepšiť fungovanie nástrojov administratívnej spolupráce.

Logo

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie fungovania existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe k predloženému materiálu.

Zámerom smernice podľa rezortu nie je pokryť iba cezhraničné využívanie platforiem, ale získať informácie aj o domácich predávajúcich cez domáce platformy.

zdroj: Unsplash/@kmuza

Na zabezpečenie automatickej výmeny informácií by sa mala zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o predávajúcich, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem.

Takmer žiadne platformy sa kontrole nevyhnú

Ako uvádza TASR, ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych služieb, napríklad ubytovacie, dopravné, stravovacie či iné. Vymedzené pravidlá platia nielen v rámci EÚ, ale obdobné pravidlá boli podľa MF schválené aj na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Návrh zákona obsahuje aj spresnenia týkajúce sa existujúcich ustanovení smernice ohľadom výmeny informácií na žiadosť, skupinových žiadostí, ako aj zavedenie inštitútu spoločných kontrol.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie